Artiklar

Finanskrisen i USA verkar inte ha påverkat de så kallade islamiska banker. År 2008 kommer att minnas som ett annus horribilis för de större bankerna medan för de så kallade islamiska banker avslutade året som ett av de bästa åren av deras korta historia. Läs nedan varför....
I århundraden har konventionella banker verkat på världens penningmarknader, vilka baseras helt och hållet på ränta. Det har bevisats att en räntegrundad ekonomi aldrig kan förändra den ekonomiska situationen i en nation därför att den vidgar klyftan mellan dem som har och dem som inte har i samhället....
Våra barn är både ett glädjeämne – och en prövning! Det är vårt ansvar att vägleda dem och undervisa dem så att de kan bli rättfärdiga människor som tjänar Allah. Den prövning som våra barn utgör har vi klarat när våra barn tillber och behagar vår Skapare!...
Allah har skapat människan i två kön, vi är jämlika och tillvissa delar olika men i stort sett är det mesta som Allah säger i Koranen riktat till människan, vilket då inbegriper dessa tu s.k. kön. Vi kan inte i detalj beskriva exakt hur en man skall handla och var i alla situationer lika lite som vi kan göra det...
När man gifter sig, får man inte bara en hustru, man får hela världen. Från och med nu och i resten av dina dagar är din fru din partner, kompanjon och bästa vän. Hon kommer att dela dina sorger och glädjeämnen, dina framgångar och dina misslyckanden, dina drömmar och bekymmer....
Profeten Muhammed, frid vare med honom, skall ha gett olika svar på frågor gällande coitus interruptus (på svenska avbrutet samlag). Detta beroende på de specifika situationer det gällde. På en det förfrågningar ställde han sig helt negativ till att praktisera detta, medan han i andra situationer ansåg det inte vara önskvärt med tillåtet och i vissa fall gav han sitt...
Den vanligaste schablonbilden av en muslimsk familj i dagens Sverige är bilden av en isolerad och deprimerad invandrarfamilj. Fadern i denna familj är arbetslös och frustrerad, han har förlorat sin identitet eftersom han, istället för att få arbeta och försörja sig och sin familj genom att få fortsätta i sitt yrke från hemlandet i bästa fall får sitta på skolbänken...
I så gott som varje människas liv får föräldrarnas omsorger ett starkt inflyttande. Förälderns hjärta är källan varav kärleken till barnet kommer. Koranen nämner detta faktum i flera verser. Ändå anser många unga idag att det är uråldrigt att lyda sina föräldrar....
Ännu ett tecken på den misslyckade integrationspolitiken är när ministrar propagerar för att tvinga "invandrarflickor" till sexundervisning och idrottslektioner i DN Debatt. Utgångspunkten att invandrare och i synnerhet religiösa invandrare är ett problem och att man måste tvinga på människor de enligt svenska mått rätta värderingarna är en tydlig signal om en inte alls så trevlig människosyn....