Artiklar

Religion, precis som stam och nationell identitet, är en resurs för politisk legitimitet. Och precis som begreppet nationellt intresse legitimerar krig och diskriminerande politik mellan medborgare och icke-medborgare, utnyttjas religion också för partipolitikens intresse i många samhällen i industriländerna liksom utvecklingsländer. Därför liksom tidigare, är religionen fortfarande en källa till identitet, gränser, diskriminering, våld och förtryck även i modern tid....
I år till följd av en slump i månkalendern firades Eid ul Fitr och Durga Puja, två stora religiösa högtider i Indien, inom en vecka efter varandra i slutet av september. Efter tjugotvå år, kunde jag bevittna både festiviteter i min födelse stad Kolkata. En röd tråd mellan Pujas och Eid är benägenheten bland de troende att handla nya kläder...
Den 19 oktober publicerade Aftonbladet på sin debattsida artikeln ”Muslimer är Sveriges största hot”. Artikeln var skrivet av Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Att en sådan artikel, vars innehåll av de flesta bedöms vara klart rasistiskt skulle publiceras i en av de stora tidningar var väntat, frågan var bara när....
Den 14 och 15 november ägde den konstituerande konferensen av det europeiska nätverket för islamiska media aktörer (EMIN – European Media Islamic Network) rum i Madrid. Dess initiativtagare var webislam.com (Spanien) och saphirnews.com. (Frankrike). Vid konferensen deltog delegationer från Spanien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Kroatien, Serbien, Bosnien, Finland, Sverige, Ryssland, Estland och Tjeckien....
Begreppet tvåtredjedelssamhälle, myntat av Franklin Roosevelt i 1930-talets Amerika, beskriver ett samhälle där två tredjedelar av befolkningen är välbärgad och resursstark och en tredjedel är fattig och maktlös. Uppdelningen bygger bl. a. på skillnaden mellan att ha ett arbete och att inte ha det. Det innebär också att en stor del av ”den lyckligt lottade” majoriteten med ett arbete måste...
Sverige hamnade i internationellt fokus och kris efter Vilks förnedrande karikatyrer om profeten Mohammad. Karikatyrerna orsakade protester från muslimer och flera demonstrationer hölls. Media debatterade frågan livligt – och muslimer framställdes som intoleranta och humorlösa och våldsamma. De muslimska organisationerna talade för både vikten av yttrandefrihet och religionsfrihet. Flera muslimska organisationer anmälde teckningarna till JO....
Konservativa imamer i Egypten har ett dilemma. En ny produkt som säljs av ett kinesiskt företag hotar att göra varje egyptisk kvinna som använder det, en oskuld. Den "Konstgjorda Oskuldens Mödomshinna” (Artificial Virginity Hymen Kit) kostar ungefär 30 US dollar och är tänkt att hjälpa nygifta kvinnor att lura sina män att tro att de är oskulder genom att producera...
Jag undrar ofta om folk ser mig som en radikal och fundamentalistisk muslimsk terrorist som gömmer en AK-47 under sina jeans jacka. Eller kanske ser de mig som affisch flickan för världens förtryckta kvinnor. Jag är inte säker på vilken av de två är det som gäller....
Att sätta begreppet i rätt kontext och förstå den kultur i vilken den har sitt ursprung är det korrekta sättet att förhindra att våra egna parametrar begränsar omedvetet våra kunskaper om dessa komplexa termer. Dessutom vill vi uppmärksamma om likhetstecken som vissa medier brukar använda mellan "islamisk fundamentalism" och "terrorism". De är två sociala fenomen som har beröringspunkter men inte...