Artiklar

Som profet fick Salomo inte bara stor visdom och stor rikedom utan även en speciell gåva från Gud. Han kunde förstå djuren och fåglarnas språk:[Hör på,] alla! Vi har fått lära oss förstå fåglarnas språk och något av allt [gott i denna värld] har kommit oss till del - sannerligen ett tydligt tecken på [Guds] nåd!( 27:16)...
I den första delen av vår berättelse om profeten Salomon nämnde vi att det fanns tre aspekter av hans liv av vilka vi kan dra lärdom idag. Den första var hans karriär som kung, och vi visade att även om Salomon var både en av Guds profet och den sista kungen av ett enat Israel var han, liksom vi alla, bara...
Vid Kibbutz Kalias strand, beläget i norra Döda havet rostar bort en gammal kaj framför ögonen på turister som flyter i vattnet, eller badar i leran, en oskiljaktig ritual för dem som besöker världens näst saltaste sjö. Byggd för nio år sedan tynar kajen nu bort 10 meter ovanför havsytan, ett bevis på den otroliga hastighet med vilket vattnet minskar...
Det är oerhört frustrerande för de muslimska samfunden i Europa när de så kallade ”lärda” från den muslimska världen uttalar sitt stöd till de europeiska regeringar som lagstiftar mot muslimer och deras praktiserande. De röster som gjorde stora ansträngningar för att förklara för de europeiska medierna hur burqa och niqab är inte obligatoriska för muslimska kvinnor missade poängen....
Muslimerna tror att alla Guds profeter har fått av Gud en gåva, nämligen att leverera ett budskap till sitt folk, men de var ändå män. Budskapet de levererade var felfritt, men deras liv ofta visade många av de misstag som vanliga människor gör....
För det mesta får vi en allvarlig bild av alla profeter. Om någon av dem eller alla av dem hade ett skämtsamt humör, har man inte velat förmedla det för att vi inte ska tvivla på deras ställning som budbärare. Vi muslimer har fått alla detaljer av Profeten Mohammeds personlighet, hans sätt att sova, tala, kissa t o m hans...
I en studie som föreslår en förändring av den rådande doktrinen om "jihad" eller heliga krig, Yusuf Al Qaradawi, en av de mest inflytelserika imamer och Islam kunniga, sade att "jihad" eller heliga krig är en personlig fråga, som inte påverkar det muslimska samfundet....
Många av de profeter som nämns i Koranen, är också profeter som nämns i kristendomen och judendomen, deras berättelser finns med i Bibeln. Sådana profeter som Moses, David, Salomo, och Abraham är bara några av de mest välkända namnen....
Enligt koranisk lära, en muslimsk yttersta lojalitet måste vara till Gud inte till något territorium. För att uppfylla sitt profetiska uppdrag, Profeten Muhammad, frid vare med honom, beslutade att lämna sin födelseort, Mecka, och emigrera till Medina....