Artiklar

Det var inte bara medlemmarna av den muslimska nationen som fick ta emot hans barmhärtighet, den utvidgades även till icke-muslimer, till och med de som hade försökt skada profeten och hindra honom med sitt uppdrag. Detta förbarmande och medkänsla tydliggörs av det faktum att profeten aldrig hämnades av personliga skäl och alltid förlät även hans bittraste fiender....
Jag håll på att läsa det som hände i Västbanken, judiska bosättarna som hade angripit en moské i byn Yasuf, brände ner moskéns bibliotek och skrev på väggarna: "Ni kommer att betala dyrt, vi kommer att bränna er alla." Artikeln kallade vid detta tillfälle de skyldiga för, och det är varken den första eller den enda, hårdföra judar. Bra!...
Den enda överlevande från ett skeppsbrott lyckades nå en öde ö. Väl fram bad han Allah att bli räddade, och varje dag tittade han mot havet efter hjälpen som aldrig kom. Trött och besviken, valde han att bygga en stockstuga som skydd mot väder och vind och för att ha sina få tillhörigheter under ett tak....
I århundraden utvecklade Europa en sekulariserings process som har gett upphov till en neutral juridisk och politisk struktur när det gäller religion, med andra ord stater som inte samlades runt ett fast bestämd system av idéer och principer. Nu verkar det som om vi har en farlig tendens att koppla staten igen, inte bara till ett viss religiös begrepp, men...
Som en muslimsk religiös ledare spelar imamen i allmänhet en betydande roll i samhället, särskilt i ett europeiskt sammanhang. Han ansvarar för ett stort antal områden. Följaktligen måsta han förbereda sig för detta uppdrag....
I det tidiga 1900-talet en grupp europeiska fysiker revolutionerade fysiken genom deras upptäckelse om hur materian agerade på mikroskopisk nivå. Det var då som vissa mätningar visade att på något sätt, det mänskliga medvetandet skulle kunna påverka verklighetens sammansättning. Omedelbart satte igång debatten bland materialistiska fysiker som förnekade all subjektivitet i vetenskap och idealistiska fysiker som hävdade att människan kan...
Att lära sig från historien betyder inte att "leva på gamla minnen" eller att klaga på allt som inte fungerar idag utan att "tänka till" och låta historien fungerar som en start punkt för nya lösningar som hjälper oss att klara vår tids krav....
Bidragen från muslimska kvinnor i den första generationen, är förmodligen den som ligger längst bort från den traditionella stereotypen. Kvinnorna hade andra prioriteringar än den väpnade kampen. De arbetade för att säkerställa barnens utbildning och deras makars affärsrörelse. De också följd med trupperna för att ta hand om de sårade och ansvarade för leveranser....
Kvinnornas ställning i islam är nu en av det mest diskuterade ämne bland muslimerna i alla interkulturella dialoger. Diskussionen initieras oftast genom heta frågor som dyker upp genom samspelet med en uppsättning av icke-islamiska värderingar och omvärdering av tidigare erfarenheter inom det muslimska samfundet. Hursomhelst, det är nödvändigt att ha en bakgrund för att hitta vägen som leder till en...