Artiklar

Enligt en tidigare utredning påpekar man att den enda religiösa slaktmetod som kan uppfylla kraven i uppdraget är den halalslakt som idag bedrivs på svenska slakterier. Muslimska företrädare undersökte om huruvida man kunde tänkas acceptera en reversibel bedövning efter slakt. Man måste finna en rättvis väg som tillgodoser muslimernas behov av halalslakt....
Ända fram till 1688, var den Aristoteliska uppfattningen som var dominerande bland både muslimska och Europeiska vetenskapsmän. Denna uppfattning var det ingen som riktigt vågade ifrågasätta. De två teorierna på Aristoteles tid var:...
En orsak till förbjudet mot statyer är att skydda den rena monoteistiska tron. Med tanke på hur denna tro har behandlats av andra folk, som fått del av uppenbarelsen tidigare, är denna omtanke välbefogad. Avgudadyrkan tog fart när människorna började tillverka statyer av sina döda förfäder för att tala till dem, be om hjälp och välgång....
Den islamiska konsten har satt sin tydligaste prägel på arkitektur och konsthantverk. Det främsta kännetecknet för islamisk konst är avsaknaden av levande väsen i måleri, skulptur och arkitektur. Istället blomstrar dessa konstarter av rent ornamental utsmyckning. Arabesken, som är bildad ur den antika akantusrankan, i oändlighetsmönster i floral eller geometrisk form och monumental skrift är kanske det mest kända inslaget...
Människans miljö och skapande, d v s konst och arkitektur, har stor relevans för förståelsen av en viss kultur. Ett arkitektoniskt verk eller ett konstföremål har ett unikt värde eftersom det kan ge en visuell och ibland fysisk upplevelse av någonting autentiskt och konkret. Förståelsen av tinget kan skänka helt nya dimensioner åt upplevelsen av en kultur eftersom det förmedlar...
De äldsta keramikföremålen med islamisk karaktär härstammar från 800-talet och tillverkades i nuvarande Irak. Den första blomsterperioden under 900-talet förde med sig flera stilar och tekniker. Konstnärerna målade effektfull skriftdekor, ristade dekor, skar i relief. Färgerna var klara: emaljfärger och lysande turkos- och koboltblå glasyrer. Påverkan från Kina är tydlig, som en följd av handelsförbindelser, längs Sidenvägen....
Det finns nästan ingen troende muslim som inte rynkar på näsan med avsky mär han eller hor hör ordet ”feminism” och ”feminister”. I grunden är detta beteende ingenting annat än en spegelbild av det historiska förloppet i den muslimska världen genom århundrade fram till nu. Det ”islamiska ummas” fall, kolonialismen, och postkolonialismen, förvandlade inte enbart samhällsstrukturer, men producerade också ett...
Islam är numera Sveriges näst största religion. Muslimerna har full frihet att tro, men inte full frihet att utöva sin religion. Att leva som en muslim i Sverige är förknippat med en rad problem med mat, barnuppfostran, böneliv, arbetsliv, högtider och klädsel. Problemen är inte oläsliga, det finns alltid någon utväg....