Artiklar

Människans miljö och skapande, d v s konst och arkitektur, har stor relevans för förståelsen av en viss kultur. Ett arkitektoniskt verk eller ett konstföremål har ett unikt värde eftersom det kan ge en visuell och ibland fysisk upplevelse av någonting autentiskt och konkret. Förståelsen av tinget kan skänka helt nya dimensioner åt upplevelsen av en kultur eftersom det förmedlar...
De äldsta keramikföremålen med islamisk karaktär härstammar från 800-talet och tillverkades i nuvarande Irak. Den första blomsterperioden under 900-talet förde med sig flera stilar och tekniker. Konstnärerna målade effektfull skriftdekor, ristade dekor, skar i relief. Färgerna var klara: emaljfärger och lysande turkos- och koboltblå glasyrer. Påverkan från Kina är tydlig, som en följd av handelsförbindelser, längs Sidenvägen....
Det finns nästan ingen troende muslim som inte rynkar på näsan med avsky mär han eller hor hör ordet ”feminism” och ”feminister”. I grunden är detta beteende ingenting annat än en spegelbild av det historiska förloppet i den muslimska världen genom århundrade fram till nu. Det ”islamiska ummas” fall, kolonialismen, och postkolonialismen, förvandlade inte enbart samhällsstrukturer, men producerade också ett...
Islam är numera Sveriges näst största religion. Muslimerna har full frihet att tro, men inte full frihet att utöva sin religion. Att leva som en muslim i Sverige är förknippat med en rad problem med mat, barnuppfostran, böneliv, arbetsliv, högtider och klädsel. Problemen är inte oläsliga, det finns alltid någon utväg....
Många islamexperter och självlärda islam-kännare och till och med vissa muslimer påstår att det inte står någonting om slöjan i Koranen. Detta påstående är felaktigt. Dessa är korancitater och hadither om just slöjan....
Denna uppsats utgår från Koranen, Islams heliga bok som anses vara Guds ord till mänskligheten med vägledning för alla folk i alla tider. Naturen är vägen till kunskap om Gud. Ayah betyder både vers i Koranen och naturligt fenomen. Guds ord är ett naturligt tecken och det naturliga tecknet ett ord från Gud. Båda är bevis på hans existens och...
Aristoteles var den första som observerade biets förmåga att berätta för sitt samhälle om blommor de hittat. 2000 år senare, på 1940-talet, upptäckte Karl von Frisch från Münchens universitet biets ”språk”. Han kunde särskilja en rörelseserie som biet upprepar när det återvänder till boet efter att ha hittat en ny grupp av blommor....
Utan vatten kan ingen människa och inget samhälle överleva. Tillräckliga vattenresurser är ett måste för varje samhälle och det är inte bara dricksvatten som ett hushåll behöver, även matlagning, tvätt och hygien kräver mängder av vatten. Dessutom behövs vatten både inom jordbruk, boskapsuppfödning samt industrier av olika slag....