Artiklar

Aisha berättade att Profeten, frid vare med honom, sade: ”Ordet ar-Rahm (livmodern) har fått sitt namn från Ar-Rahman (Allahs namn). Så den som håller goda relationer med sin Ar-Rahm (släkt och familj) skall Allah hålla goda relationer med och den som bryter sina relationer, skall Allah bryta sina relationer med”. (Med goda relationer avses besöka dem, hjälpa dem ekonomiskt, tala...
Abu Huraira berättade att Profeten sade: ”Den som genomför Hajj för Guds förnöjsamhet och undviker lösaktighet och syndfullhet kommer att återvända hem efter Hajj så fri från alla synder som han var den dag då hans mor födde honom.”...
Islam befäster sociala förbindelser mellan muslimer genom rituell dyrkan och högtider. Genom bönen i moskéerna träffar muslimerna sina bröder och systrar fen gånger per dag. På fredagarna och under de islamiska högtiderna träffas muslimerna i stor skara för att förstärka sina relationer med varandra. Men under vallfärdens högtid upplever muslimerna det bästa av allt....
Hajj är den största årliga sammankomsten där muslimer träffas för att lära känna varandra och ventilera sina gemensamma angelägenheter. Den är också den största regelbundna manifestationen för fred som är känd i mänsklighetens historia....
Enligt en tidigare utredning påpekar man att den enda religiösa slaktmetod som kan uppfylla kraven i uppdraget är den halalslakt som idag bedrivs på svenska slakterier. Muslimska företrädare undersökte om huruvida man kunde tänkas acceptera en reversibel bedövning efter slakt. Man måste finna en rättvis väg som tillgodoser muslimernas behov av halalslakt....
Ända fram till 1688, var den Aristoteliska uppfattningen som var dominerande bland både muslimska och Europeiska vetenskapsmän. Denna uppfattning var det ingen som riktigt vågade ifrågasätta. De två teorierna på Aristoteles tid var:...
En orsak till förbjudet mot statyer är att skydda den rena monoteistiska tron. Med tanke på hur denna tro har behandlats av andra folk, som fått del av uppenbarelsen tidigare, är denna omtanke välbefogad. Avgudadyrkan tog fart när människorna började tillverka statyer av sina döda förfäder för att tala till dem, be om hjälp och välgång....
Den islamiska konsten har satt sin tydligaste prägel på arkitektur och konsthantverk. Det främsta kännetecknet för islamisk konst är avsaknaden av levande väsen i måleri, skulptur och arkitektur. Istället blomstrar dessa konstarter av rent ornamental utsmyckning. Arabesken, som är bildad ur den antika akantusrankan, i oändlighetsmönster i floral eller geometrisk form och monumental skrift är kanske det mest kända inslaget...
Människans miljö och skapande, d v s konst och arkitektur, har stor relevans för förståelsen av en viss kultur. Ett arkitektoniskt verk eller ett konstföremål har ett unikt värde eftersom det kan ge en visuell och ibland fysisk upplevelse av någonting autentiskt och konkret. Förståelsen av tinget kan skänka helt nya dimensioner åt upplevelsen av en kultur eftersom det förmedlar...