Iraks balkanisering

Manlio Dinucci – voltairenet.org

ISIS offensiv i Irak förvånar inte USA av den enkla anledningen att de historiska befälhavarna av denna jihadist
styrka var redan officiellt Nato-allierade i Libyen. Trots Washingtons alla retoriska protester och beklagande är
ISIS offensiv i Irak en del av den strategi för att avveckla Irak som antogs av den amerikanska senaten 2007 som en
följd av ett förslag från… Joe Biden.

Om det som sägs i Washington var sant, att den Islamiska Staten i Irak och Syriens (ISIS känd också på arabiska som
Daesh) offensiv verkligen överraskade USA:s president Obama, borde han omedelbart avskeda alla ledarna för USA
underrättelsetjänst gemenskapen, till vilken tillhör CIA och de många federala myndigheter som bedriver spioneri och
verkställande av amerikanska hemliga operationer över hela världen.

Men det är ingen tvekan om att, tvärtom, dessa ledare har privat blivit gratulerat av presidenten. ISIS är faktiskt
ett verktyg för den amerikanska strategin att förstöra stater med hemliga krig. Flera av dess ledare kommer från de
libyska islamistiska formationer som inledningsvis klassificerades som terrorister och beväpnades, tränades och
finansierades av den amerikanska underrättelsetjänsten för att störta Muammar el-Gaddafi.

Och det är ISIS själv som bekräftar detta genom att fira minnet av döden av 2 av deras libyska befälhavare. Detta är
Abu Abdullah al-Libi, som kämpade i Libyen före sin död i Syrien den 22 september 2013, i händerna på en
rivaliserande grupp, och Abu Dajana, som också kämpade i Libyen och dog i Syrien den 8 februari 2014 under en
konfrontation med en grupp av al-Qaida, som tidigare hade varit deras allierade.

När den hemliga krig för att störta presidenten Assad började, kom många soldater från Libyen till Syrien, där de
förenades med andra som till största delen inte var syrier men kom från Afghanistan, Bosnien och Tjetjenien, bland
annat. Det var i Syrien där ISIS byggde mycket av sin kraft. Och det var i Syrien där dessa ”rebeller” som
infiltrerade landet från Turkiet och Jordanien, fick vapenleveranser, också från Kroatien, genom en CIA-organiserade
nätverk (nätverk vars existens har även dokumenterats i en undersökning av The New York Times (1)).

Är det möjligt att CIA och andra amerikanska organ, som har ett stort nätverk av spioner, drönare och effektiva
icke-militära satelliter visste inte att ISIS förberedde en stor offensiv mot Bagdad, offensiv som dessutom föregicks
av andra serie av attacker? Det är utan tvekan att de inte kunde ignorera den. Så varför inte larmade Washington innan
offensiven började? Därför att dess strategiska mål inte var att försvara utan att kontrollera den irakiska staten.

Efter att ha spenderat över 800 000 miljoner dollar i militära operationer i det andra Irakkriget, ser Amerika nu hur
Kina blir allt mer närvarande i Irak. Kina köper ungefär hälften av Iraks oljeproduktion, som ökar, och gör betydande
investeringar i deras oljeindustri.

Men det är inte allt. I februari, under besöket av Kinas utrikesminister, Kina och Iraks regeringar undertecknade i
Bagdad flera avtal för leverans av kinesisk militär utrustning till den irakiska regeringen. I maj deltog Iraks
premiärminister Nuri al-Maliki i konferensen om Interaktion och förtroendeskapande åtgärder i Asien (CICA, engelsk
förkortning) som hölls i Shanghai, där också var närvarande Irans president Hassan Rohani. Man bör också komma ihåg
att i november 2013 trotsade al-Malikis regering det amerikanska embargot mot Teheran Iran och undertecknade ett
avtal om köp av iranska vapen för totalt 195 miljoner dollar.

I enlighet med planerna för att redesigna ”Mellanöstern” utformad 2001 av den amerikanske högsta militär stab och
rapporten från Baker-Hamilton kommissionen 2006, den dåvarande senatorn Joe Biden och ordförande i den gemensamma
referensramen, Leslie H. Gelb, föreslog dra tillbaka de amerikanska trupperna från Irak efter att man uppnått
federaliseringen av landet (”Enighet genom autonomi i Irak” av Joe Biden och Leslie H. Gelb, New York Times, 1 maj
2006).

I denna federaliseringens projekt behöll den irakiska staten bara 3 funktioner, skydd av gränserna, utrikespolitik
och kontroll över oljan. Men den förlorade andra viktiga privilegier som tillhör staten, såsom valuta och rättvisa.
Demokraten Joe Biden och republikanen Sam Brownback presenterade planen för den amerikanska senaten, två personer med
nära relationer till den amerikanska militären. ”Biden-Brownback Resolutionen” antogs av senaten den 25 september
2007 med 75 röster mot 23. Men Bushadministrationen försenade sin implementering eftersom de väntade fortfarande på
möjligheten att starta ett krig mot Iran. ISIS jihadister och de kurdiska peshmergas gemensamma offensiv har
återupplivat det gamla projektet.

Det är i detta sammanhang som ISIS offensiv sker och som bränner Irak genom att tillgripa till ett lättantändligt
material, rivaliteten mellan sunniter och shiiter, en rivalitet som al-Malikis politik har förstärkt. Detta gör det
möjligt för USA att återuppliva sin strategi för att få kontroll över Irak.

Mot denna bakgrund kan vi inte glömma den plan som den nuvarande vicepresident Joe Biden fick senaten att godkänna
2007, en plan som leder till ”en decentralisering av Irak i tre autonoma regioner, kurdiska, sunnitiska och
shiitiska” med en ”central regering begränsad till Bagdad.”

Med andra ord, styckningen av Irak.

Manlio DiNucci, Il Manifesto

Anteckningar:

1 ”Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From CIA”,
av CJ Chivers och Eric Schmitt, New York Times, 26 mars 2013.