Islamisk historia

Kronologi över kalifat och islamiska dynastier
De fyra ortodoxa kaliferna632-661Abu Bakr (632-634)
Umar ibn al-Khattab (634-644)
Uthman ibn Affan (644-656)
Ali ibn Abi Talib (656-661)
Syrien, Mesopotamien, Persien och Egypten erövras
Ummayyader661-750Det första kalifatet, huvudstad Damaskus
Kalif Muawiya ibn abi Sufyan (661-680)
Nordafrika, Spanien och Turkestan erövras
Abbasider750- 1258Huvudstad Bagdad (Samarra 836- 892)
Ummayyader i Spanien756-1031Kalifatet Cordoba
Samanider819-1005Turkestan och östra Iran, viktiga centra i Bukhara, senare huvudstad, Nishapur, Samarkand, al-Shash och Herat