Artiklar

Antalet moskéer har vuxit i USA sedan attackerna den 11 september 2001, enligt en rapport publicerat av veckotidningen "The Economist" som motsäger medias omfattande uppfattning efter den berömda kontroversen över byggandet av en stor islamisk center nära Ground Zero på Manhattan....
Europeiska unionen och medlemsstaterna var ovilliga att ta itu med kränkningar av mänskliga rättigheter inom unionen under 2011, även när de proklamerade vikten av ämnet när de prisade den arabiska våren påpekade Human Rights Watch i dag i sin World Report 2012....
Den grundläggande karaktären av en kolonial stat är ett grundläggande förnekande av rättigheterna för de personer som de vill fördriva och som vi har diskuterat på Press TV alla rättigheter definieras i den sionistiska staten på grund av etnicitet och religiös tillhörighet....
Wuzhong stad har en stor muslimsk gemenskap med 1300 moskéer. Det är den första muslimska stad i Kina med att upprätta resurscentrum i moskéer för att återuppväcka intresset för religion bland unga muslimer....
Två gånger, den 4 oktober 2011 och den 4 februari 2012, har två permanenta medlemmar i säkerhetsrådet avvisat FN:s utkast till resolutioner om situationen i Syrien. Konfrontationen skedde mellan å ena sidan, medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och Atlantic Treaty Organization (NATO) och den andra, de i Shanghai Cooperation Organization (SCO)....
Jag förklarar härmed att jag är emot varje form av feminism som förstärker alla former av stereotyper mot kvinnor i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet, särskilt de som använder huvudduk och de som inte använder det!...
Det var inte lätt att få de inblandade i denna intervju att sitta vid samma bord. Sedan 1999 när "Sharia" (islamisk lag) implementerades i tolv delstater i Nigeria, har minst 12 000 människor död i attackerna mot kyrkor och sammandrabbningar mellan muslimer och kristna. En strid där våra två samtalspartner, två av landets stora religiösa ledare, har en gemensam önskan...
Islamisk teologi är strängt monoteistisk. Följaktligen förnekar koranen kristna läran som t.ex. Treenigheten och Jesus uppståndelse, som tycks antyda att Gud arbetar med partners (Jacques, 2004, 16). Dock hedras Jesus alltid i Koranen. Han betraktas som en nåds "tecken" och ett "exempel". Dessutom ingenstans, varken han eller någon annan profet kritiseras (Jacques, 2004, 16). Även Moses prisas i Koranen, som...
Många kvinnor har deltagit och fortsätter att delta i den arabiska våren. Deras erfarenheter som huvudpersonerna i rörelsen, som offer för förtryck och som medborgare, liknar delvis sina manliga kamraters och är delvis annorlunda. Liksom deras manliga kollegor har de använt bloggar, sociala nätverk och ockuperat gator och torg. De har tagit emot slag och kulor och har fängslats, de...