Artiklar

Jag närmar mig Julien Weiss överväldigade av hans rykte, en av de viktigaste referenser inom det bästa arabiska klassisk musik. Född i Frankrike men bosatt i mer en tre årtionden i Syrien i en 1400-talets Mamluk palats, bor han omgiven av islamiska Sufi lärare, strömmen han bekänner sig till. Hans diskussioner kretsar runt om astrologi, medeltida prinsar och musikvetenskap....
Många turkar är övertygade om att den Europeiska Unionen i synnerhet och västvärlden i allmänhet skämtar med dem. Turkarna har tillbringat många år med att förhandla med Bryssel sitt lands inträde i EU och med att genomföra demokratiska, sociopolitiska och ekonomiska reformer som med allt rätt har krävts av dem, men de står inför en mur byggd av vissa regeringar...
I januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning som lämnade efter sig mer än 300 000 döda, en halv miljon skadade och omkring en miljon människor hemlösa. Sex månader senare, det multinationella företaget Monsanto, tillsammans med US Agency for International Development (USAID) och en del nationella grupper försöker kontrollera Haitis återuppbyggande och styra dess jordbrukspolitik i riktning mot deras intressen....
WikiLeaks kronjuvel om det vacklande amerikanska krigs kampanj i Afghanistan har väckt många reaktioner, men för mig innehåller det ett tydligt budskap. Det är faktiskt ett gammalt råd som troligen era föräldrar gav till er innan ni började på universitet: "Om du spelar poker och du inte vet vem idioten är, förmodligen är det så för att det är du."...
Förbudet mot nya minareter i Schweiz, diskussionen om nationell identitet i Frankrike och det eventuella förbudet mot heltäckande huvudduk på offentliga platser, har återupptagit debatten om de miljontals muslimer närvaro i Europa, utöver de ofta förekommande konflikterna av samexistens. I tider av kris, arbetslöshet och osäkerhet, den snedvridna kopplingen mellan invandring och brottslighet samt kriminalisering av den ”andre”, hittar rasismen...
Europa, modernitetens hetaste plats befinner sig i moralisk kris, inte bara ekonomiskt. Den vet inte hur man ska hantera närvaron av sin nya minoritet, de muslimska medborgarna som finns i städerna....
Moskén är i grund den plats där muslimer går att be. Den har också för andra funktioner som mötesplats, för utbildning, och även för att vila men inte för ceremonier som omskärelse, bröllop eller begravningar. Dess struktur är allmänt rektangulär så att de troende kan placeras i rader vända mot Qibla, det vill säga mot Mecka, islams heliga stad....
Synlig från de flesta delarna av New Delhi, när smogen och dimman tillåter det naturligtvis, Qutubs minaret står obevekligt på sin plats, söder om Indiens huvudstad och precis som Sfinxen ser tiden passera förbi....
"För Turkiet, har tanken om Europa förlorat sin oskuld” sade nyligen den turkiske författaren Orhan Pamuk, Nobelpristagare i litteratur, när han kommenterade sina landsmäns reaktion efter de första fem åren av fruktlösa förhandlingar om Turkiets inträde i den Europeiska unionen. Faktum är att Bryssels ständiga förhalningstaktik och de två "ledande” länders - Tyskland och Frankrike – vägran att bereda vägen...