Artiklar

När det gäller att göra wudu (tvagning) med läder strumpor på är forskarna eniga om att det är tillåtet, men de är oeniga i frågan att kunna göra det på andra typer av strumpor (dvs. bomull, nylon, mm.). Autentiska forskare och mujtahider som Ibn Taymiyyah har bekräftat lagenligheten i att torka på sådana strumpor, förutsatt att de är tjocka och...
Tvagningen är en viktig del i bönen och därför bör det göras på korrekt sätt. Kunskapen om när man bör göra wudu (tvagning) är viktig för att bönen ska vara giltig. Vad som upphäver tvagning är en enkel men viktig fråga som alla vi borde ha klart för oss för att inte riskera att ha våra böner ogiltigförklarade....
Anas ibn Malik rapporterade att Profeten sa: "Flickorna är modeller av sympati, tillgivenhet, välsignelse. Om en person har en dotter, kommer Allah att skydda honom från Jahannas eld. Om han har två döttrar kommer Allah att ta honom till paradiset. Och om han har tre döttrar, undantar Allah honom från Zakat och Jihads ibada." (Kanz al-Ummal)...
Jag har en bekännelse att göra. Jag har aldrig riktigt gett mig tid att göra "tvagning" så som jag borde göra. Med "borde" hänvisar jag till den detaljerade försiktighet som uppmuntrades av vår profet, frid vare med honom. Men när jag forskade för att skriva den här artikeln, kände jag mig ganska dumt, minst sagt....
Med en värld som utvecklas i en svindlande takt som aldrig förut, finns det en allvarlig fråga där ute som inte har diskuterats tillräckligt. Vilka bidrag har muslimer lämnat till civilisationen och vetenskap under 1900-talet och nu 2000-talet?...
Som det är bekant är Fiqh den vetenskap som studerar Sharia (islamisk lag) i allmänhet och de aspekter som rör dyrkan och allt som rör de mänskliga relationer. Utan tvekan har Fiqh genom Islams historia förvärvat en framstående rang bland muslimer när man internaliserar reglerna för dyrkan....
Konsten består av gängade trådar som ansluter alla områden i livet. Filosofer strävar oavbrutet efter att ge en definition och delar dess olika betydelser i traditionell och modern, vilket leder till att man bryter eller dissekerar varje kategori i underkategorier såsom konventionella, institutionella, historiska och universella konsten....
Det här är en fråga som har skapat en kontrovers bland muslimska lärda. Medan vissa forskare anser att en muslim som rör sina privata delar (könsorgan) bör förnya sin tvagning (wudu) för att kunna utföra sina böner, andra är av den åsikten att om man rör vid den med lust, då måste man göra tvagning, och om man gör det...
Rökning är ganska utbred bland många muslimer likaså okunnighet i frågan om hur den påverka våra religiösa plikter. En fråga som ganska ofta tas upp är om rökningen upphäver tvagningen (wudu)....