Artiklar

Det var en gång en kung som hade fyra fruar. Han älskade sin fjärde fru mer än de andra och klädde henne med dyra dräkter och skämde bort henne med de finaste delikatesser. Han gav henne bara det bästa....
En form av rituell bön har alltid funnits överallt i världen. Även om det inte är väl känd, praktiserande judar och vissa kristna grupper som följer de äldsta traditionerna (kopterna i Egypten), gör en form av bön vid specifika tidpunkter under dagen, som liknar nästan den muslimska bönen med kropps rörelser och prostrationer. Även i evangelierna när Jesus ber, står...
Lin kände sig energisk och optimistisk denna morgon. Efter så många år av lidande anade hon att något bra skulle hända. Hon hade äntligen hittat ett jobb relaterade till hennes utbildning och hon skulle aldrig arbeta mer med sina föräldrar på den tråkiga basaren som luktade plast....
Ishaq (Isak) var en ättling till Ayyub, men inte genom Jakob. Vilket innebär att han inte hörde till stammen Israel, men han var en släkting till dem. Ayyubs historien lär oss att ibland drabbas man av våra tider och olyckor inte på grund av sina missgärningar, men som ett test av Allah (Hyllning och ära till Honom)....
Vid ett tillfälle var profeten Muhammed med sina kamrater när han såg ett begravningståg passerar. Profeten ställde sig upp av respekt för den avlidne. Hans följeslagare sa till honom att den avlidne faktiskt var en jude. Till vilket svarade Profeten: "Var han inte en människa?"...
Idris var en av de första profeter som skickades till de första generationerna av Adams ättlingar. Tyvärr är inte mycket man känner om honom. Det har uppenbarats att han var den första till vilken man avslöjade vetenskapen om siffror, och att han fick mycket visdom. Det sägs också att Idris är profeten som kallas Enok av judar och kristna. Och...
Khalid ibn al Wald (må Allah vara nöjd med honom) berättade följande hadith: En beduin kom en dag till Profeten (frid vare med honom) och sade: "O Allahs sändebud! Jag har kommit till dig för att ställa några frågor om detta och nästa livs angelägenheter."...
Enligt Jabir som berättade vad Profeten sade till honom om detta, är det lämpligt att göra bönen i den första delen av natten om man inte är säker på att vakna upp i den senare delen av natten, annars är det önskvärt att fördröja det till den sista delen av natten, om man är säker på att man kommer att...
Det är en speciell resa som kostar mycket, pengar, arbete och tid. Det är därför det är den enda pelaren som inte är obligatoriskt för alla muslimer, utan bara för dem som har råd. Och den som kan genomföra det, känner sig mycket lycklig, utvald av Allah. Och det är därför hajj firas av den lyckliga hujjaj (pilgrimer) och deras...