Artiklar

Eftersom Guds religion är en, sättet att följa den är också en. Gud sände Muhammed, bland annat, för att tydliggöra det man inte överens om bland de som följer Uppenbarelsen. Men det finns dem som försöker följa islam på ett annat sätt än det som profeten och hans följeslagare gjorde och bildar grupper som inte heller är överens om den...
Denna varning, en mycket direkt varning, är den första strategiska ultimatum Washington tar emot på mer än ett halvt sekel. Den förra var en varning som Sovjetunionen skickade under Berlin kris, mellan 1958 och 1961. Kinas varning visar det verkliga hotet med allmänna krig som innebär upptrappningen av spänningen mellan USA och Pakistan....
Täckta från topp till tå med bara ögonen synliga, en muslimsk kvinna klädda på detta sätt promenerande på en gata i en västerländsk stad framkallar alltid känslor av chock, skräck, rädsla, och ibland synd. Men har du någonsin tänkt på hennes civilstånd eller hennes personliga, sociala eller yrkesmässiga liv? I denna artikel ska jag presentera mig själv som ett typiskt...
De är allmänt kända, en muslims observation av den nya månen med blötta öga. Detta är en tradition som inrättades genom den profetiska traditionen (Sunna). "Om någon ser den nya månen ska fastan brytas och om man inte kan se den, då ska det göras en uppskattning." (Bukhari)....
Dear Zari (Kära Zari) är Zarghuna Kargar (Kabul, 1982), en ung afghansk journalist som mellan 2005 och 2010 presenterade och producerade BBC World Service program Afghan Women’s Hour (De afghanska kvinnornas timme) som sändes varje vecka . Detta program har resulterat i en bok som just har publicerats: Dear Zari: Hidden Stories from Women of Afghanistan (Kära Zari: Dolda historier...
Islams avståndstagande från fenomenet kyrkan är inte en radikal förkastande av alla former av institution. En sak är skapandet av institutioner, och andra närvaron av en dogmatisk institution eller vissa institutioners påstående att företräda gudomlighet. Institutionalisering är ett mänskligt fenomen och i viss mån oundvikliga mot vilka en muslim inte har någonting emot. Faktum är att muslimer har skapat olika...
Medan den Arabiska Våren förvandlas till sommaren det är kontrarevolutionen som vinner terräng. Tyranner men inte system har fallit i Tunisien och Egypten. Den libyska "revolution" är en fördold bluff. NATOs luft krig, spioner och västvärldens specialstyrkor hjälper misstänkta desertörer på marken. I Bahrain, Jemen och Syrien har folket blivit slagna....
Under de senaste århundradena har förespråkarna för sekulariseringen hävdat att moderniseringen av samhällen kommer att minska religionens roll i den offentliga och privata sfären. För dem ersätter det moderna rationalitet, vetenskap och idealen om suveräna representativa regeringar, religionen som en källa till auktoritet, kontroll och säkerhet....
Romarna sade: "bröd och skådespel", med detta blir massorna glada, och låter makten utöva sin oemotsagda kontroll. I modern tid har man myntat andra versioner som "bröd och fotboll”. Den ursprungliga frasen myntades av Juvenal, i hans Satir X, som visade sitt förakt för sin samtida, bekväma och oengagerad. Saker och ting har inte förändrats mycket, de förfinade kontrollmekanismer kan...