Artiklar

I Omar Khayyams biografi blandas i lika delar verkligheten och myten, vilket ger oss en vink om hans rykte, både i öst och i väst. Detta bidrar till bilden av honom som klok och intellektuell, en bild vi har fått genom hans arbete som författare och vetenskapsman....
Ingen tvekan att detta är en enorm uttalande för att främja samexistens mellan kulturer och kallar oss att reagera positivt på skillnader. Skillnaden är inte längre en källa till konflikt, istället blir det en sporre, ett incitament för ömsesidig kunskap och ömsesidig förståelse är naturligtvis början för en fruktbar samexistens, medan ömsesidig okunnighet och ignorans är det mest effektiva grogrund...
Hur skulle jag förklara för dig vita kvinna att jag inte har någon annan lösning? Jag är vid ett vägskäl och vinden knuffar mig mot mina egna. Jag är tvungen att uttrycka min solidaritet med männen. Hur kan man förklara detta för vita kvinnor? Och speciellt feminister. De som har kämpat för att få accepterad behovet av icke-blandade grupper för...
Det finns en brist på intresse hos medierna både statliga och privata till allt som berör den internationella informationen, och när man tar upp dessa frågor är de partiska, kortfattade och ofta förvrängda, så att medborgarna inte kan förstå denna verklighet och får en känsla av att dessa konflikter inte har någon lösning och därför inte behöver man slösa tid...
Även om Islam har många uttryck i Europa och sammanför olika grupper som invandrare, andra generations invandrare, europeiska konvertiter, mm. ... i den här artikeln kommer jag att behandla endast islam i sin invandrarversion eftersom de andra versionerna kräver särskild behandling på grund sina egenheter som vi lämnar till en annan gång....
Av olika anledningar, för det mesta enbart på grund av den negativa påverkan av en allmän minskning av den intellektuella nivån hos ummah, och nyligen avståndstagandet från reformistiska sekter som Wahabi från alla former av vetenskapligt uttryck och dess tendens att betrakta islam som den "ökens enkla religion" sjönk filosofins utveckling kraftigt under århundraden inom islam....
Genom våra sinnen tar vi emot dagligen tusentals meddelanden som kastas in till våra hjärnor, och sedan skapar vi en viss uppfattning enligt den information vi samlar genom hela vår livserfarenhet. Men vad är det som är slående med allt detta? Eduard Punset säkerligen skulle kunna förklara det bättre än jag, förutom att han är bättre lämpad att dissekera en...
Man antog att de senaste krigen i Afghanistan, Irak och Libyen skulle sätta stopp för terrorismen. Men terrorismen har vuxit över hela världen. Missnöjen med dessa krig har ökat i tio år. Den fortsatta ockupationen av framförallt muslimska länder, oförmågan att lösa den palestinska frågan, dagens hot mot Iran och kanske det viktigaste, det växande antal av civila dödade i...
"I svåra tider överlevde vi tack vare olivolja. Under det senaste kriget, hade många som inte kunde lämna sina hem bara bröd och denna produkt för att äta under långa perioder" säger Ahmed Sourani, från den palestinska kommittén för jordbruks stöd....