En utställning i San Francisco utforskar det muslimska modet i alla dess aspekter

Lina Farelli – Saphirnews

Young Memorial Museum i San Francisco öppnade den 22 september en ny utställning tillägnad muslimska moden (plural),
runt om i världen, i dess olika aspekter, religiös innebörd och/eller de dolda kulturella sidorna bakom varje klädstil.
Utställningen ”Contemporary Muslim Fashions”, som varar fram till 6 januari 2019, syftar till att avskaffa västvärldens
stereotyper kring de muslimska kvinnornas klädsel.

Jill D’Alessandro, intendent på Young Memorial Museum, syftar till att lyfta fram begreppet ”fri klädsel” som de flesta
muslimska kvinnor har antagit. ”Många tror att alla muslimska kvinnor måste täcka sina kroppar och deras ansikten”
säger han. Långt bort från dessa stereotyper undersöker utställningen hur muslimska kvinnor, beslöjade som icke
beslöjade, har blivit ”stil domare” inom och utanför deras samhällen.

”Contemporary Muslim Fashions” misslyckas inte med att spåra de olika religiösa och kulturella tolkningarna bakom
klädsel.

Utställningen, som sätter strålkastarna på unga designers skapelser och fotografer över hela världen, visar de
mångfacetterade former som muslimska kvinnornas identitet kan anta genom sitt sätt att klä sig, påverkad framförallt
av klädsel trender inom det område de bor i och deras etnokulturella ursprung.

Efter San Francisco kommer ”Modern Muslim Fashions” att visas under våren 2019 i Frankfurt, Tyskland.