Artiklar

Hur ska man beskriva henne? Hennes yttre attribut verkar inte vara så viktiga men hennes personlighet är desto mer intressant. Hon är en 29 år gammal fransyska, sprudlande, glad, gästfri. Behaglig som person. Hon talar knackig engelska. Lika knackig engelska som min franska så vi turas om och byter språk hela tiden fram och tillbaka. Hon vill inte att jag...
Utskottet för inre säkerheten i USA:s kongress har sedan januari en ny president. Han heter Peter King, en republikansk kongressledamot av irländsk härkomst, som har beslutat att utreda de amerikanska muslimska samfund, som han anser är benägna till radikalisering och även till terrorism. King är som tagen ur en tv serie, en hårding från Queens, friskspråkig kongressledamot, son till en...
Eftersom jag vägrar att köpa The Wall Street Journal sneglar jag ibland på en kopia som någon har glömt. Det var så förra månaden när ett vänligt par lämnade kvar sin tidning på tåget. Det var lika illa som någonsin, "Försvars tjänstemän förutsäger långsamma framsteg i Afghanistan." Och källan till denna oväntade rubrik? "Högsatta amerikanska militära officerare", ”militära officerare”, ”en...
Medan revolutionen bröt ut i Egypten pga. den interna situationen - bröd och smör, korruption och förtryck - dess omedelbara effekter märks över hela världen. Det var ganska länge sedan Egypten var så viktigt i regionen, både för vänner och för fiender. Minst 11 av de 22 Arabförbundets länder drabbas av följderna: Algeriet, Bahrain, Djibouti, Irak, Jordanien, Libyen, Mauretanien, Marocko,...
"... Jag spelar in den här videon för att ge er ett enkelt budskap: Vi tänker gå till Tahrir Square den 25 januari. Om vi fortfarande vill leva med heder och värdighet i detta land måste vi gå den 25 januari. Vi kommer vi att gå dit och kräva våra rättigheter, våra grundläggande mänskliga rättigheter ... Hela regeringen är korrupt,...
Ett argument för militär intervention i Libyen hävdar att det utgör ett exempel, att man vill visa för andra ledare att användning av våld mot sina motståndare kan leda till en internationell reaktion. Detta kan vara sant, men verkligheten visar oss något annat. Sedan början av insatsen har regeringarna i Jemen, Bahrain och Syrien inlett en offensiv mot demonstranterna....
Efter den amerikanska invasionen av Irak, insåg Khaddafi risken han hade framför sig och började nedmontera sitt massförstörelsevapen program, betalade ersättning till offren för attackerna som han stödde under 80-talet och öppnade den libyska olja och gas till västerländska företag....
Med stor förväntan öppnade sina dörrar för två år sedan den berömda Amsterdams moské, Polder moskén. Nu måste den stänga igen pga. hyresskulder. Eller är det så att de holländska muslimerna inte är redo för modern islam?...
Mellanösterns folk revolutionära explosion och deras krav på medborgerliga och mänskliga rättigheter samt demokratiska regeringar har skickat ett kraftfullt budskap till hela det internationella politiska etablissemanget. Å ena sidan skickar man en tydlig signal till de enväldiga och förtryckande regeringar, inte bara i arabvärlden utan i hela världen, om att det inte går att stoppa ett folks krav på reformer...