Artiklar

Ett leende öppnar dörrar och skapar förtroende, inte för inte framhävs denna egenskap hos profeten Mohammed som något att ta efter. Ett leende eller ett skämt skapar en lättare atmosfär som tillåter oss sänka garden och vara mottagliga till andras egenskaper och åsikter. Att skämta är ett bra sätt att nå andra så länge man är respektfull....
I samtliga fall kommer "terrorismen" (ett strategiskt vapen för fjärde generationens krigföring) att fungera som utlösande och förenande faktor av kommande händelser i de internationella konflikters scen för att bevara den imperialistiska regerande ordning....
Det muslimska samfundet i Chicago lanserade för en vecka sedan en reklamkampanj och i sociala medier för att återta begreppet "jihad" och därmed dissociera den från terrorismen. Målet är att dela med sig den sanna innebörden av jihad som de flesta muslimer tror på och praktiserar....
Det talas mycket på senare tid om en humanitär intervention i Syrien som ett sätt att få slut på det lidandet som sedan 2011 har drabbat människorna på grund av striderna mellan regimen och den väpnade oppositionen, attacker vars ansvar huvudsakligen tillskrivs rätt eller fel, den statliga sidan....
Samlade för första gången i Washington informerade representanterna för den helt nya kommissionen för mänskliga rättigheter för Organisationen för islamiska samarbete (OIC) om starten av sitt arbete i slutet av december 2012....
Den demografiska förändringen i USA kommer att ha en allvarlig inverkan på Israels påtryckningsgruppers dominans, nämligen den amerikanska Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Anti-Defamation League (ADL), och den amerikanska judiska kommittén (AJC) över amerikanska utrikespolitik....
Omkring hälften av världens befolkning identifiera sig själva med någon av de stora monoteistiska religionerna, antingen kristendom eller islam. I Storbritannien, går sällan en dag utan media fokuserar sitt intresse i förbindelserna mellan muslimer och kristna. Vanligtvis är täckningen av detta ämne negativ och ofta framstår som att religion är en källa till konflikter....