Islamisk ekonomi II – Förutsättningar

Iahia ibn Said Al Andalusi – Webislam

Förutsättningar

Upprättandet av ett verkligt islamiskt ekonomiskt system kräver att angripa problemet från flera fronter. Det politiska är
oupplösligt kopplat till det ekonomiska, idag kan vi inte längre låtsas att de ekonomiska systemen som väst skapade under
1900-talet och som i sin tur genererade det andra världskriget och många väpnade konflikter är något bra, men vissa idéer
kan räddas, men vi bör alltid komma ihåg att vi talar om ateistiska system som har misslyckats i sitt praktiska
implementerande.

Därför måste problemet behandlas med kirurgisk precision.

Värdeteori

Varför och hur värdefull en vara eller tjänst är, har varit ett problem för teoretikerna som ledde till hetsiga
diskussioner. Von Hayek försäkrade att värdet anges av efterfrågan på en vara, något som Keynes accepterade, men han
påpekade att detta värde bör regleras av staten. sade Marx att värdet anges av mänsklig arbetskraft som användes för att
producera det.

Alla dessa positioner är både felaktiga och korrekta. Faktum är att enligt teorin om värde som är grunden, hela systemet
är benägen att ha en eller annan form. Vår tes är då att värdet av en vara eller tjänsten är den som på en rimligt och
rättvis nivå kan betalas av någon som behöver det, vilket leder oss tillbaka till vår tes om att ”alla behov skapar en
rättighet”, d.v.s. problemet med värdet inte är en abstrakt fråga, men mycket konkret. Hur mycket ska något vara värt? Det
som kan betalas av den som behöver det i relation till sina behov och de rättigheter de genererar.

Vi ser nu tydligare att en islamisk regerings grundläggande uppgift bör vara att överväga dessa frågor i ljuset av
rättvisan som uttrycks i Koranen och Sunna. För detta föreslog vi i en tidigare artikel och om Gud vill kommer vi att
utveckla detta i kommande artiklar hur de islamiska statliga institutionerna och dess lagstiftning bör se ut.

Om vi skulle presentera detta problem för många västerländska ekonomer skulle de tala om inflation och andra problem,
vilket leder till frågan om pengarnas roll.

Idag är det inte logiskt att tänka på papper valuta baserat på guld, eftersom detta inte besvarar vårt behov av ekonomisk
stabilitet och självförsörjning.

Det är inte heller logiskt att tänka idag på konvertibel papper valuta, till exempel en valutakorg, eftersom ekonomin
skulle knytas till ett globalt system, om det inte är så att vi har en global regering. Det genererar enbart instabilitet
och cykler, och i fall med en global regering skulle inte finnas några andra valutor, vilket alla former av växling till
andra valutor eller till guld är inte genomförbar.

Baserat på antagandet att varor och tjänster produceras för konsumtion, det som borde fungera är en strikt statligt
kontroll som mäter konsumtionen och produktion för att sedan justera cirkulationen till den reala ekonomin. Det stora
problemet som genererade krisen 1880, 1929 och andra var avståndet mellan reala ekonomin och den finansiella ekonomin, som
vi kommer att se senare om Gud vill. Ett islamiskt system tenderar att avskaffa den finansiella ekonomin, eftersom det
gynnar riba (ränta), och det viktigaste funktion för en centralbank i valuta fråga är att upprätthålla en balans med den
cirkulerande massan av varor och tjänster som är tillgängliga, denna enkla idé, utesluter varje möjlighet till inflation,
deflation och sätter ekonomin i människans tjänst.