Koranen och kunskapen

clarin.com

Att läsa, undervisa och skriva är tre grundläggande handlingar som rekommenderas i den islamiska läran. Koranens
uppenbarelser och de profetiska traditionerna uppmanar människan att resonera och att sträva efter kunskap, de berömmer och
uppmuntrar förvärvet och överföringen av kunskap, till den grad att lärande är en religiös plikt.

De första generationerna av muslimer bar med sig dessa principer vilket resulterade i en civilisation som revolutionerade
vetenskapen i dess olika områden. Medicin, biologi och farmakologi, astronomi, fysik, kemi och matematik utforskades av
muslimska vetenskapsmän som följde Islam i ett intimt förhållande mellan andlighet och vetenskaps utveckling.

I själva verket är intellektet Guds stora gåva till mänskligheten. Men idag är de flesta forskare likgiltiga och i vissa
fall ser de ner med förakt på frågor rörande tron som de oftast kallar för myter.

Det är därför de monoteistiska religionerna varnar för att om den vetenskapliga och teknologiska utvecklingen inte åtföljs
av en andlig utveckling, detta kan komma att skapa problem och skada den mänskliga naturen. Ett exempel är skapandet av allt
mer sofistikerade och dödliga vapen som hotar hela skapelsens existens. Koranen är inte någon vetenskaplig eller teknisk bok
men överraskande nog finns det i sitt heliga innehåll, vetenskapliga fakta som överensstämmer med den moderna vetenskaps
senaste upptäckter.

Koranens huvudsakliga ändamål är att lära oss vilken inställning vi bör ha gentemot livet, därför kan vi inte förvänta oss
om att finna i den en vetenskaplig avhandling med olika kategorier precis som vetenskapen är uppdelat idag och ännu mindre
tekniska termer.

Det finns många exempel, i en av dem får vi en inblick i universums bildande och ”Big Bang”. Vi kan hitta koraniska
referenser som sammanfattar en del fakta som hade att göra med denna process. En vetenskaplig teori hävdar att universum var
ett enda kropp, en enda massa, som sedan skildes åt av en explosion.

Teorin om ”Big Bang” matchar exakt skapelsens ursprung som nämns i Koranen: INSER DE inte, de som vill förneka sanningen,
att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi
har låtit allt liv uppstå ur vatten?
(21:30).

Ett annat exempel förklarar människans biologiska utveckling (detta är en av de viktigaste frågor som tas upp i Koranen)
vilket var omöjlig att vetenskaplig bevisa ner Koranen skrevs ner, man saknade då de nödvändiga redskapen (mikroskop,
ultraljud, mm) och annan relevant forskning för att kunna fördjupa sig i kroppens funktioner.

En av pionjärerna inom mikroskopi var en av de första forskarna att se de mänskliga spermier och tänkte, felaktigt, att
spermien innehöll en miniatyr människa som skulle växa när den placeras i de kvinnliga könsorganen.

Mer än 1000 år tidigare gav den koraniska uppenbarelse en tydlig förklaring om att befruktningen skedde i livmodern i olika
faser genom föreningen mellan spermien och ägget med begreppet ”blandade droppe.”

Koranen avslöjade för 1400 år sedan en del om alla dessa många ämnen som embryologi, botanik, antropologi och andra och
uppmanade oss också att lära mer om andra naturliga fenomen. I Koranens förklaring och tolkning finner vi en uppmaning till
människorna att följa lärandes väg.