Artiklar

Integrationen av unga muslimer i det europeiska samhället för att förebygga marginalisering och extremism är en utmaning som berör alla EU: s regeringar. Lyckligtvis finns det islamiska organisationer runt om hela kontinenten som redan har börjat med det arbete....
Att bygga upp en solid bas av fördomar är tidskrävande. Det är därför särskilt irriterande när någon kommer och tvingar oss att bli av med dem. Mot bakgrund av vissa nyligen gjorda undersökningar borde två av dessa fördomar kastas omedelbart till sopkorgen. Och märkligt nog är dessa två relaterade till EU:s nuvarande kris....
Om allt går enligt den plan som det Nationella Utbildnings Rådet föreslog i februari kommer den tyska regeringen snart att delta i utbildningen av de imamerna som bistår landets muslimska befolkning. Regeringen kommer också att delta i utbildningen av tusentals lärare som ansvarar för Islam undervisning i offentliga skolor....
Under en tid var det nästan som om finanskrisen inte hade inträffat eller åtminstone så tycktes det vara i vissa områden av islamisk finansiering. Och så exploderade problemet med Dubais skuldkris som placerad tillgångs sida i rampljuset och inte av goda skäl....
Jag ringde Rami Elhanan häromdagen. Vi hade inte talat i sex år och mycket har hänt i Israel och Palestina. Rami är en israelisk grafisk designer som bor med sin familj i Jerusalem. Hans far överlevde Auschwitz. Hans farföräldrar och sex fastrar och farbröder dog i förintelsen. Varje gång jag frågas om hjältar nämner jag Rami och hans hustru Nurit...
I kontroversen om slöjan som nu har återupplivats av Frankrike efter den franska presidentens förslag om att utöka förbjudet finns det gott om kulturell imperialism, väldigt lite förnuft och ingen intellektuell ärlighet....
Orientalismens vara eller icke vara, dess ursprung, dess användning och dess konsekvenser är frågor som vi har diskuterat tidigare. När vi använder detta begrepp hänvisar vi till den traditionella uppfattningen man har haft om alla de samhällen som inte omfattas av vad vi kallar för den västerländska civilisationen, i synnerhet muslimer. Termen "Västvärlden" är problematisk, oförmågan att fastställa en exakt...
Europa och sekularismen fortsätter att generera kontroverser med varierande intensitet. Bland de mest kontroversiella diskussioner finns med diskussionen vid utarbetandet av den konstitutionella texten om huruvida man skulle lägga in eller inte en referens till kristendomen. Det blev inte bättre när man uppmärksammade förekomsten av religiösa element vid utnämningen av EU:s parlaments nye ordförande, polacken Jerzy Buzek....
Jag håll på att läsa det som hände i Västbanken, judiska bosättarna som hade angripit en moské i byn Yasuf, brände ner moskéns bibliotek och skrev på väggarna: "Ni kommer att betala dyrt, vi kommer att bränna er alla." Artikeln kallade vid detta tillfälle de skyldiga för, och det är varken den första eller den enda, hårdföra judar. Bra!...