Artiklar

Allah den Högste sade: "Vid Domedagen kommer Jag att ge er order och ni kommer att förlora allt ni litade på, ni kommer att upphöja er släkt, men den dagen kommer Jag att upphöja Min egen släkt förnedra er. Var finns de som hade taqwa? Den ädlaste bland er inför Allah är den som är mer medveten om mig."...
En israelisk domstol tvingade regeringen att offentliggöra den rapport som visar det minsta antalet kalorier som bör föras in i Gazaremsan för att förhindra risken för undernäring av dess invånare. Beslutet är en seger för den israeliska människorättsorganisationen IHD "Gisha", som länge har kämpat för att uppgifterna skulle publiceras....
Många gånger har vi varit engagerade i ett samtal och någon har sagt, ”Ska jag vara uppriktig?” Det är just då när en gravlik tystnad följer i några sekunder under vilka man tittar på personen och tänker, var du inte det?...
Det finns många bevis som visar att när man attackerar islam eller västvärlden skulle de trångsynta på båda sidor gärna använda nästan alla lögner. Västerlänningar som inte känner till islam har ingen lust att förstå eller tolerera muslimerna eftersom de föreställer sig islam som en våldsam religion som kommer att förstöra och sluka Europa. Det som dessa västerlänningar kanske inte...
Yahya berättade för mig från Malik att han hade hört från fler än en av de lärda säga: "Det har inte funnits kallelse till bön eller Iqama för Eid al-Fitr eller för Eid al-Adha sedan tiden för Profeten, må Allah välsigna honom och bevilja honom fred."...
Hajj är en viktig pelare i islam. Det har många fördelar och betydelse för muslimer. Hajj har en form och en själ. Formen finns i att ha Ihram, utföra tawaf (gå runt Kaba) och sai (gå mellan de två kullar), gå till Mina, Arafat, Muzdalifah, göra Rami (att kasta småsten) på Jamarat och offra ett får, get eller kamel. Hajjs...
Facebook (FB) har cirka en miljard anhängare världen över på grund av den är en plattform och ett nätverk av nyttiga applikationer för människor överallt. Praktiskt taget vem som helst kan gå med och söka efter personer och grupper man känner (eller vill känna). Det är en intensiv och ibland bullrig parti online där ingen blir utesluten. Kan samma nätverks...
Organisationen för Kollektiv Säkerhets Avtal (CSTO) började i Kazakstan, det 8 oktober 2012, militärövningen "Okränkbar Broderskap". Scenariot är utplaceringen av en fredsbevarande styrka i ett imaginärt land där internationella jihadistiska grupper och terroristorganisationer opererar i ett sammanhang av etniska och sekteristiska splittring....
Den 31 maj 2010 sände Israels höger regering militära styrkor för att borda på internationellt vatten fartyg med hjälp till Gaza som ingick i Frihets Flotten, som anordnades av Free Gaza Movement och den turkiska stiftelsen för mänskliga rättigheter och friheter och humanitär hjälp. Israelerna mördade kallblodigt 8 turkiska medborgare och en amerikansk medborgare. Många fler skadades av styrkor från...