Artiklar

Konservativa imamer i Egypten har ett dilemma. En ny produkt som säljs av ett kinesiskt företag hotar att göra varje egyptisk kvinna som använder det, en oskuld. Den "Konstgjorda Oskuldens Mödomshinna” (Artificial Virginity Hymen Kit) kostar ungefär 30 US dollar och är tänkt att hjälpa nygifta kvinnor att lura sina män att tro att de är oskulder genom att producera...
Jag undrar ofta om folk ser mig som en radikal och fundamentalistisk muslimsk terrorist som gömmer en AK-47 under sina jeans jacka. Eller kanske ser de mig som affisch flickan för världens förtryckta kvinnor. Jag är inte säker på vilken av de två är det som gäller....
När det gäller idén om att en muslimsk kvinna erbjuder sig själv att gifta sig med en rättfärdig människa, så strider det inte med Islams tankar kring blygsamhet, så länge han är pålitlig när det gäller hans religiösa engagemang och moraliska hållning....
Att sätta begreppet i rätt kontext och förstå den kultur i vilken den har sitt ursprung är det korrekta sättet att förhindra att våra egna parametrar begränsar omedvetet våra kunskaper om dessa komplexa termer. Dessutom vill vi uppmärksamma om likhetstecken som vissa medier brukar använda mellan "islamisk fundamentalism" och "terrorism". De är två sociala fenomen som har beröringspunkter men inte...
Självfallet finns det inget exklusivt förhållandet mellan islam och användningen av terrorismen som en form av politisk handling. Denna handlingssätt fanns långt innan islams födelse och dess utveckling och användning är inte ett muslimskt arv....
"I princip har vi inget emot judar eller kristna, men vi har ett problem med dem som attackerar oss och förtrycker oss. Under många århundraden, samexisterade kristna, judar och muslimer fredligt i denna del av världen. Vårt samhälle visste inte av rasism eller folkmordet som skedde i Europa” säger ledaren för Hamas....
Han förklarade att sharia upplever världen mer som historia än som världen, moralen som en händelse och inte som en idé och tron som ett sätt att förverkliga Guds vilja och inte att känna Hans väsen. Det bästa sättet att beskriva sharia skulle enligt Parvez vara att kalla den för "handlandes etik". Den moraliska perspektiv i Sharia, till exempel, kräver...
Alla talar om allt utan att veta något, och det värsta är att de gör det som om de vore kunniga och deras slutsatser den ultimata sanningen. Detta påminner oss om vad Talab skrev under det tredje århundradet av Hijra om det arabiska språket, då han sade att alla människor bråkade och hävdade att de kunde det, och talade det...
Många män tycker att hushållsarbete är under deras värdighet, och några av dem tror att deras status och position kommer att undergrävas om de hjälper sina fruar med detta arbete. Allahs sändebud brukade sy sina egna kläder, laga sina egna skor och göra vad andra hantverkare gör i sina hem. (Rapporterad av Imam Ahmad i al-Musnad)....