Artiklar

Utomjordningar började där man ska börja. De började sin utforskning genom att studera landet nummer ett i allt, i internationella telefonlinjer, i allsmäktig statsmakt, det avundade paradiset, modellen som hela världen härmar. De började där ute, med att försöka förstå dess ledare för att sedan kunna förstå alla andra....
Den 20 september 2011, meddelade den qatariska Tv-kanalen Al-Jazeera dess verkställande direktörs avgång, Wadah Khanfar, och hans ersättning med en medlem av den kungliga familjen i Qatar, shejk Hamad Ben Jassem Al-Thani. Sheikh Hamad har tränats av Qatargas. Han arbetade i ett år i Paris i den franska oljejätten Totals högkvarter och var ordförande i Al-Jazeeras styrelse....
Detta var den första versen som uppenbarades om detta ämne, den ingår i Sura Ash-Shu'ara’ (sura 26 - "Poeterna") som berättar historien om Moses, från hans början som profet till judarnas migration, när de flydde från Farao och hans folk, och när Farao och hans armé drunknade....
Vi bevittnar en paradoxal situation i alla ceremonier till minne av attackerna den 11 september 2001, å ena sidan, vår medkänsla med dramat och de djupa skador den orsakade men också vår avsky för medians upphöjelse av den framväxande utbredda rädslan för detta spöke som kallas "islamisk terrorism", uppenbarligen försvagat efter mordet på deras förmodade intellektuella ledare Usama bin Ladin,...
Terrorismen perversa logik har tillkännagett en ny krigsfront, det mest giftiga och omfattande krig som har genomförts på många år, storföretagen och krig industrins mot mänskligheten. Inledningsvis var terrorismen bara en bricka i detta krig. Den 11-S behövdes för det. Skapandet av en chock för att motivera nya plundringskrig. Införandet av en ny berättelse som främjar nyliberalismens expansion under vapenhot. ...
Tätt sammanflätad med det ömsesidiga beroendet finns den fjärde grundläggande kännetecken för det koraniska samhället som tjänar till att förbättra relationerna mellan män och kvinnor. Detta är den stora familjen. Förutom de medlemmar som ingår i familjens kärna, mamma, pappa och barn, den islamiska familjen eller a'ilah inkluderar också mor och farföräldrar, farbröder, mostrar och deras barn....
Den första av de egenskaper som påverkar kvinnor i ett koraniskt samhälle är att båda könen anses vara likvärdiga i status och värde. Med andra ord lär Koranen att både kvinnor och män är Allahs varelser och har lika meriter och värde, även om dess lika värde inte innebär en total likhet eller homogenitet. Denna jämlikhet mellan män och kvinnor...
Dessa dagar upprepas den officiella versionen av USA:s styrande över attackerna den 11 september 2001. Medierna runt om i världen, som vältränade papegojor, upprepar den versionen utan den minsta tvekan över dess sanningshalt. All kritik av den officiella versionen, väl underbyggd och med en solid grund, tystas med en enkel hänvisning till att de är konspirationsteorier....
Muslimernas positiva roll under andra världskriget alltför ofta glöms bort av den franska filmen. Ett nytt steg mot deras erkännande har tagits med "Fria män" av den fransk-marockanska regissören Ismael Ferroukhi som har premiär den 28 september i Frankrike. Filmen berättar en del av Paris Stora Moskés historia som räddade judar från det fruktansvärda öde Hitler och hans hejdukar hade...