Samhällen runt om i världen firar World Interfaith Harmony Week

Redaktion

Olika religiösa samfund över hela världen går sammans i en kampanj av firande som äger rum denna vecka i samband med
den globala veckan för interreligiös harmoni (World Interfaith Harmony Week) för att främja förståelse mellan
människor av alla religioner.

Från Toronto till Sydney, genom USA, Europa, Afrika och Asien, muslimer, judar, kristna, och i allmänhet, troende av
någon tro eller riktning firar och bekräftar på ett eller annat sätt, sitt engagemang och ansvar för denna anda av
dialog, samexistens och erkännande som inspirerar olika trosuppfattningar och tankesätt.

Islamiskt Informations Forum ansluter sig till denna kampanj som en del av det arbete vi gör för en ökad respekt för
de värderingar och principer som förkroppsligar religioner och framförallt behovet av att dela erfarenheter och
upplevelser som följer av religiös praxis i ett mångkulturellt samhälle och interreligiös som den som finns i vårt
land.

Långt ifrån vissa konflikter och splittring som man påstår har orsakats av religiösa skillnader i vissa länder och
samhällen, men som i grund och botten är motiverade av politiska, ideologiska och ekonomiska faktorer, de flesta
länder i världen, mer eller mindre har olika religiösa samfund som är oundvikligen tvungna att interagera och leva
tillsammans i den gemensamma utrymme på ett lugn och respektfull sätt.

Därför betydelsen av denna sensibilisering och informationskampanj som försöker skingra trångsynthets skugga och
bygga, genom samhällen och sociala grupper, en ram och gemensamt språk för dialog, förståelse och samexistens.

Den globala vecka för interreligiös harmoni proklamerades av FN: s generalförsamling i oktober 2010, genom resolution
65/5 som ett sätt att främja harmoni mellan alla människor oavsett tro.

Tanken på att bestämma en vecka för att fira interreligiös harmoni presenterades för FN av kung Abdullah II av
Jordanien i september 2010 och på mindre än en månad godkändes enhälligt av generalförsamlingen.

I resolutionen från 2010 noterade FN: s generalförsamling att ömsesidig förståelse och interreligiös dialog utgör
viktiga aspekter av en fredskultur.

”Den internationella veckan för interreligiös harmoni syftar till att sprida budskapet om harmoni, tolerans och
erkännande bland anhängarna av alla religioner, trosuppfattningar och tänkesätt” sa det officiella uttalandet.