Artiklar

En bok som inte ger en kung eller en profet rätt till att kräva absolut lydnad från en annan människa kan inte heller sanktionera slaveri i någon bemärkelse. Den största garantin för den personliga friheten för en muslim ligger i det koraniska dekretet att ingen annan än Gud kan begränsa människors frihet....
Koranen är grundlagen för muslimerna. En stor del av sitt innehåll är inriktad på att frigöra människan från inflyttande av traditionalism, maktfullkomlighet (religiös, politisk, ekonomisk), tribalism, rasism, sexism, slaveri, eller något annat som förbjuder eller hindrar människor från att förverkliga den Koraniska visionen om människors öde....
Det är fem år sedan den Internationella domstolen (ICJ) förklarade olaglig den mur som Israel bygger i Västbanken, byggandet fortsätter trots protester från palestinierna och andra. Den 9 juli var det årsdagen av den icke-bindande yttrande av ICJ år 2004, ett beslut som Israel har ignorerat....
De bland Shuaybs folk, som ansågs kloka, försökte finna dåliga avsikter bakom hans ord och svarade honom med övermodig stolthet. Shuayb uppträdde vänligt mot dem och han sa, att han hade tagit på sig uppgiften att framföra sin maning och att ge goda råd efter att länge ha tolererat deras dåliga moral och orättfärdiga beteende. Så hade Allah öppnat hans...
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) offentliggör i dag en rapport om diskriminering av muslimer i EU. Resultaten utgör en del av den första EU-omfattande undersökningen någonsin om invandrares och etniska minoritetsgruppers erfarenheter av diskriminering och rasistiska brott (EU-Midis)....
På onsdag avgörs Sveriges öde. Ska vi fortsätta vara ett fritt och öppet land där man tryggt kan utbyta tankar och idéer med sitt kontaktnät eller ska storebror snart finnas i allas våra datorer och mobiltelefoner?...
Muslimerna - åtminstone en del av dem har varit mycket högljudda om att etablera en muslimsk stat någonstans i världen. Eller kanske flera. Iden om en islamisk stat väcker också en rad andra frågor om dess statsform och uppbyggnad, om dess enhet eller sådana staters mångfald, om den islamiska statens lagstiftning och maktfördelning och demokratiska former....
Då människor i västvärlden alltmer sekulariserats så har med tiden ett sug efter andlighet växt sig starkare. New Age rymmer en kompott av olika föreställningar och inslag av olika religioner, magi och enligt min mening även ren bluff. Vanliga ingredienser är själavandring, astrologi och auror. Man menar att vetenskapen och logiken inte räcker hela vägen. Tron på att människan själv...
Islam är människans medfödda tro, och den första förutsättningen för ett sann islamiskt samfund är uppbyggandet av muslimernas kunskaper och medvetenhet om Islams principer och verkan i en människans liv....