Delaktighet och ansvar. Val till Europaparlamentet

IF Redaktion

Den 25 maj kommer valet till Europaparlamentet att äga rum och förtidsröstandet började för två veckor sedan. Hur
många muslimer kommer att rösta i valet? Hur många överhuvudtaget vet att det finns ett val till Europaparlamentet?

Muslimerna verkar inte vara intresserade av Europavalet, ändå är den viktig för oss alla, inte bara muslimer, men
alla som vill ha en öppen, demokratisk, välmående Europa.

De mörka odemokratiska krafter som de senaste åren vuxit har Europaparlamentet som ett av sina stora mål. Dessa
partier agerar inte längre i mörkret och undangömda, men till allas beskådning och med stöd av och i samarbete med
de partier som så gärna använder ord som demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för de demokratiska principer
för att stigmatisera andra men som verkar glömma dem när det gäller dessa rasistiska partier.

Sverigedemokraterna, Front National (Frankrike), UKIP (Storbritannien) Golden Dawn (Grekland), Lega Nord (Italien),
Sannfinländarna (Finland), Dansk Folkeparti, DF (Danmark) och andra är inte demokratiska partier utan fascistiska
och rasistiska grupper som använder demokrati för att demontera Europas demokratiska bygge.

Att vara muslim är inte lätt, även i tider av fred och välstånd. En muslim ska alltid agera utifrån Guds påbud och
samhällets bästa. Till skillnaden från världens nya trender där jag, jag och jag är viktigare före allt annat, ska
en muslim alltid ge företräde gemenskapens, samhällets bästa, även om det innebär offrandet av de egna önskningarna.

Det innebär att vi ska vara aktiva och delaktiga i samhällets utveckling. Vi har en skyldighet att arbeta
tillsammans med andra i vårt samhälle för att bygga upp välståndet, främja utveckling, stödja de som behöver hjälp
och försvara vårt samhälle från krafter som vi dela upp och förstöra det.

Valet till Europaparlamentet den 25 maj erbjuder oss en möjlighet att vara med att försvara och bygga upp vår
gemensamma framtid och att visa att vi tar vårt ansvar på allvar.

Det finns många partier och kandidater som delar vår övertygelse, ni väljer själva, men tillsammans bör vi alla
rösta den 25 maj för att skapa den framtid vi alla önskar där individen bedöms, precis som Gud den Allsmäktige gör,
utifrån sina handlingar och avsikt och inte sin hudfärg, religion eller ursprung.

Islamiskt Forum

– Valmyndigheten

– EU-Upplysningen

– Europaparlamentet – EU Valet