Artiklar

Islams avståndstagande från fenomenet kyrkan är inte en radikal förkastande av alla former av institution. En sak är skapandet av institutioner, och andra närvaron av en dogmatisk institution eller vissa institutioners påstående att företräda gudomlighet. Institutionalisering är ett mänskligt fenomen och i viss mån oundvikliga mot vilka en muslim inte har någonting emot. Faktum är att muslimer har skapat olika...
Medan den Arabiska Våren förvandlas till sommaren det är kontrarevolutionen som vinner terräng. Tyranner men inte system har fallit i Tunisien och Egypten. Den libyska "revolution" är en fördold bluff. NATOs luft krig, spioner och västvärldens specialstyrkor hjälper misstänkta desertörer på marken. I Bahrain, Jemen och Syrien har folket blivit slagna....
Under de senaste århundradena har förespråkarna för sekulariseringen hävdat att moderniseringen av samhällen kommer att minska religionens roll i den offentliga och privata sfären. För dem ersätter det moderna rationalitet, vetenskap och idealen om suveräna representativa regeringar, religionen som en källa till auktoritet, kontroll och säkerhet....
Romarna sade: "bröd och skådespel", med detta blir massorna glada, och låter makten utöva sin oemotsagda kontroll. I modern tid har man myntat andra versioner som "bröd och fotboll”. Den ursprungliga frasen myntades av Juvenal, i hans Satir X, som visade sitt förakt för sin samtida, bekväma och oengagerad. Saker och ting har inte förändrats mycket, de förfinade kontrollmekanismer kan...
Västvärldens press talar bara om dem varje gång en västerlänning är kidnappad. De har aldrig berättat den sanna historien om de somaliska "pirater" eller deras landsmäns levnadsvillkor. Dessa människor kämpar mot västvärldens fiskeplundring och de industrialiserade ländernas utsläpp av giftigt avfall i deras vatten främst genom europeiska maffior. I denna artikel från Censurerad Projektet förklarar vi hur det långvariga politiska...
Den slogan som lanserades av den arabiska revolutionen "Folket vill..." var huvudnyckeln för att inleda de omfattande förändringar som spred sig till alla hörn av det arabiska hemlandet, och några av dessa förändringar har pekat helt rätt på den centrala frågan, den palestinska frågan i synnerhet, som tack vare Palestinas barn, har rekonstruerats i sitt uttryck som "Al Nakba" (katastrofen),...
Två företagare samlades i Belgien för att rädda den islamiska slöjan från den politiska debatten. Inge Rombauts och Fatima Rafiy äger den exklusiva boutique Noor D'Izar, som erbjuder kvinnor en "moderiktig lösning oavsett skälen till att de använder det."...
Bedövade, har fransmännen bevittnat gripandet i USA av den mest populära politiska ledare i sitt land, Dominique Strauss-Kahn (DSK). Tidigare ekonomiminister hade Strauss-Kahn blivit den högst betalde vd i världen med en årlig grundlön på 461 510 dollar, exklusive bonus och representation, och han var på väg att, säger man, ställa upp som kandidat till president valet i Frankrike. Denna...
Man har byggt inom median en distinktions nivå mellan "moderata" och "radikala" muslimer, där ordet radikal snabbt ersätts med "fundamentalist", eller "ortodox", alla synonymer för bakåtsträvande och fanatisk. Den "moderata" skulle vara de som förespråkar en fullständig anpassning av islam med den västerländska moderniteten....