Profeten Muhammed och hans underbara läror

Kaleem Ahmed – Webislam

 

Mänskligheten

1. Vid ett tillfälle var profeten Muhammed med sina kamrater när han såg ett begravningståg passerar. Profeten ställde sig upp av respekt för den avlidne. Hans följeslagare sa till honom att den avlidne faktiskt var en jude. Till vilket svarade Profeten: ”Var han inte en människa?”

2. Under en strid ville muslimernas motståndare hämta vatten från en vattenkälla som var under muslimernas kontroll. Vissa muslimer ville stoppa dem, men profeten tillät det.

 

Fred

1. Gud säger i Koranen: … om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. (5:33)

2. Reglerna för krig som profeten Muhammed undervisade om är: ”Döda inte barn, kvinnor, äldre, sjuka och präster, rabbiner eller anhängarna av någon religion. Förstör inte hus, trädgårdar och odlingar. Lemlästa inte någon. Angrip inte på natten och var inte den första att attackera. Kämpa enbart mot dem som angriper dig.”

 

Patriotism

1. Profeten sade: ”Kärleken till landet (där man bor) är inneboende i tron.”

2. Vid ett tillfälle inträffade en stor hungersnöd i Mecka, den var så omfattande att människor tvingades gnaga ben av döda djur för att överleva. Abu Sufyan (en av ledarna i Mecka) som var då profetens fiende kom till Medina för att be om hjälp och bad profeten om att be för folket i Mecka, till sin Gud. Den Helige Profeten bad för dem och skickade 500 dirham till Mecka. (Al-Masbut Li Assurjasi, volym 10, sid 92.)

 

God behandling av grannar

1. Gud säger i Koranen: Och visa godhet mot era föräldrar och nära anförvanter, mot de faderlösa och de behövande, mot grannen som står er nära och grannen som är främling, mot vännen vid er sida och mot vandringsmannen och mot dem som ni rättmätigt besitter. (4:37)

2. En man frågade profeten Muhammed ”Hur kan jag veta om jag gör gott eller ont?” Han svarade ”När dina grannar säger att du gör gott, är du god, och när du säger att du gör onda saker, då är de ond.”

3. Han sade också: ”Bäst i Guds ögon är han som är bra för sina grannar.”

”Den som äter sig mätt medan hans granne går till sängs utan att ha något att äta kan inte vara en bra muslim. ”

4. Vid ett tillfälle sa han att ”Grannskapet fortsätter 40 hus framåt.”

 

God behandling av kvinnor

1. Gud säger: Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd. (4:20)

2. Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne… (2: 228)

3. Vår älskade profeten Muhammed sade: ”Den bästa av er är den som är snäll mot sin fru, och jag är bäst för min fru bland er.”

4. ”Om Gud ger någon två döttrar och han uppfostrar dem väl, kommer Gud att öppna himlen för honom.”

5. Islam ger kvinnorna en del av arvet, beordrar dem att studera, ger dem rätt att rösta, till skilsmässa, arbete, egen egendom och frihet att gifta sig.

6. Om kvinnan arbetar får mannen inte begära något av hennes inkomster, men han är ansvarig för alla hennes kostnader och behov.

 

Yttrandefrihet

1. Gud säger: TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. (2:257)

2. Den säger också: Säg: ”Sanningen från er Herre [framstår nu klar och tydlig]; låt därför den tro som vill tro, och låt den förneka tron som vill förneka den.” (18:30)

3. Muslimer har aldrig tvingat någon att bli muslim. Om så är fallet skulle till exempel i Spanien inte funnits människor av annan religion utom muslimer under den andalusiska eran.

4. Islam tvingar inte ens krigsfångar att bli muslimer.

5. När profeten erövrade Mecka benådades alla fiender och tillät dem behålla sin egen religion.

 

God behandling av fiender

1. Den heliga Koranen lär oss: … låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast… (5:9)

2. Profeten beordrade muslimerna när det gäller krigsfångar att ”ge dem att äta från det ni äter och klä dem med samma kläder ni använder.”