Artiklar

När man besöker ungdomarnas möten i moderna caféer i Sanaa, och man ser att medan de twittrar, drar nytta av lokalens elgenerator och wifi för att skicka de senaste filmerna med detaljer om upploppen i de hetaste platserna i landet, utbyter åsikter med teknokrater som stod emot Saleh när han försökte agera mot korruption utan att tro det var möjligt...
För några månader sedan läste jag i tidningen El País en artikel av Cristovam Buarque (brasiliansk politiker) med titeln "Våren och hösten" där författaren avvisade uppfattningen att 15M rörelsen* var inspirerad av de arabiska revolutionerna, för att enligt honom de senare hävdar rättigheter som redan uppnåtts av människor i västvärlden som arbete, respekt för mänskliga rättigheter och ett värdigt liv...
Även om stora personligheter i världen talar om islam på ett positivt sätt, till exempel Annie Besant, George Bernard Shaw, Mahatma Gandhi, Goethe, Lamartine, Napoleon Bonaparte, Rainer Rilke, Leo Tolstoj, Godfrey Higgins, Jacques Menou, Hans Helighet Johannes Paulus II, mm., finns det författare av mindre värde i detta tumultartade århundrade som visar en total intolerans och ett antal felaktigheter, som...
Antalet moskéer har vuxit i USA sedan attackerna den 11 september 2001, enligt en rapport publicerat av veckotidningen "The Economist" som motsäger medias omfattande uppfattning efter den berömda kontroversen över byggandet av en stor islamisk center nära Ground Zero på Manhattan....
Europeiska unionen och medlemsstaterna var ovilliga att ta itu med kränkningar av mänskliga rättigheter inom unionen under 2011, även när de proklamerade vikten av ämnet när de prisade den arabiska våren påpekade Human Rights Watch i dag i sin World Report 2012....
Den grundläggande karaktären av en kolonial stat är ett grundläggande förnekande av rättigheterna för de personer som de vill fördriva och som vi har diskuterat på Press TV alla rättigheter definieras i den sionistiska staten på grund av etnicitet och religiös tillhörighet....
Wuzhong stad har en stor muslimsk gemenskap med 1300 moskéer. Det är den första muslimska stad i Kina med att upprätta resurscentrum i moskéer för att återuppväcka intresset för religion bland unga muslimer....
Två gånger, den 4 oktober 2011 och den 4 februari 2012, har två permanenta medlemmar i säkerhetsrådet avvisat FN:s utkast till resolutioner om situationen i Syrien. Konfrontationen skedde mellan å ena sidan, medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och Atlantic Treaty Organization (NATO) och den andra, de i Shanghai Cooperation Organization (SCO)....
Jag förklarar härmed att jag är emot varje form av feminism som förstärker alla former av stereotyper mot kvinnor i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet, särskilt de som använder huvudduk och de som inte använder det!...