Artiklar

Europa, modernitetens hetaste plats befinner sig i moralisk kris, inte bara ekonomiskt. Den vet inte hur man ska hantera närvaron av sin nya minoritet, de muslimska medborgarna som finns i städerna....
Moskén är i grund den plats där muslimer går att be. Den har också för andra funktioner som mötesplats, för utbildning, och även för att vila men inte för ceremonier som omskärelse, bröllop eller begravningar. Dess struktur är allmänt rektangulär så att de troende kan placeras i rader vända mot Qibla, det vill säga mot Mecka, islams heliga stad....
Synlig från de flesta delarna av New Delhi, när smogen och dimman tillåter det naturligtvis, Qutubs minaret står obevekligt på sin plats, söder om Indiens huvudstad och precis som Sfinxen ser tiden passera förbi....
"För Turkiet, har tanken om Europa förlorat sin oskuld” sade nyligen den turkiske författaren Orhan Pamuk, Nobelpristagare i litteratur, när han kommenterade sina landsmäns reaktion efter de första fem åren av fruktlösa förhandlingar om Turkiets inträde i den Europeiska unionen. Faktum är att Bryssels ständiga förhalningstaktik och de två "ledande” länders - Tyskland och Frankrike – vägran att bereda vägen...
Religion, särskilt islam, har blivit ett av de svåraste ämnen att hantera under senare år. Den samtida kulturen ur antingen ett antropologiskt, teologisk, psykologisk eller psykoanalytisk perspektiv, utvärderar religion med empiriska metoder. Å ena sidan är religion ett fenomen som upplevs och känns inifrån och oftast förknippas det med de outplånliga aspekterna av livet. Å andra sidan kan de troende...
Få frågor väcker idag starkare känslor och debatt bland muslimer än mötet mellan islam och det moderna tänkandet. Naturligtvis är frågan brett och omfattar allt från politik till religiös konst. De är frågor vars diskussion leder ofta till en explosion av känslor och passion som knappast leder till en objektiv analys av orsakerna och en tydlig bild av problemen....
En tunnelbana vagn fylld med kvinnor. Någon kliver på. Alla får samma fråga: Vad skulle du ändra i din kropp? Alla gör listor om minst fem olika delar: ögon, mage, ben, bröst. Och vad älskar du hos din kropp? Då blir kvinnorna tysta, bedrövade, de vet inte vad de ska säga. Denna övning lades fram förra veckan i Madrid av...
Krisen får regeringar och medborgare att falla för frestelsen att isolera sig i egoismen och rädslan för det främmande. Dock, vilket betonas av författaren Tahar Ben Jelloun, invandrarna är en del av det europeiska landskapet och i likhet med sina ”fullblodiga” landsmän bidrar de till att skapa Europas identitet, idag....
Man skulle kunna påstå att israelerna inte har lärt sig någonting. Långt ifrån att betrakta nazisternas mördande av européer som en universell upplevelse från vilket vi skulle kunna utveckla en attityd mot alla former av totalitarism, segregation, rasism och våld har de istället förvandlat Förintelsen till en förföljelse psykos i vilket med automatik är vi alla antijudiska, antisemitiska, mm. (Goebbels,...