Hajj 2020 under Covid-19, en mycket begränsad pilgrimsfärd för en extraordinär upplaga

Lina Farell – Saphirnews

Den stora pilgrimsfärden till Mecka (hajj) börjar tisdag 28 juli på kvällen. Covid-19 krisen har tvingat
de saudiska myndigheterna att drastiskt minska antal pilgrimer.

Efter att ha inledningsvis meddelat mottagandet av bara tusen pilgrimer, beslutade Saudiarabien att
revidera sitt beslut för att välkomna cirka 10 000 muslimer för att uppfylla den femte pelaren i Islam. En
siffra långt under vad den första heliga platsen för islam kan rymma. År 2019 var Mecka värd för cirka 2,5
miljoner pilgrimer. De beslut som fattas är därför inte utan ekonomiska konsekvenser för de saudiska
myndigheterna, för vilka organisationen av pilgrimsfärden (hajj som omra) utgör en väsentlig del av
ekonomin.

Saudiarabien, som hittills har 2 760 döda på grund av Covid-19, vill inte ta några hälsorisker. Därför har
de vidtagit en hel del åtgärder för att förhindra spridning av viruset i samband med en så viktig religiös
samling: Covid-19-test, obligatoriskt två veckor före och efter hajj, obligatorisk bärande av mask,
respekt för det fysiska avståndet på 1,50 m mellan de trogna, individuella bönematta, steriliserade stenar
för steningsritualet, förbud mot beröring av den svarta stenen och Kaba …

Denna 2020-upplaga var inte öppen för personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar. Inga
pilgrimer fick komma från utlandet. De 10 000 personer som är auktoriserade att utföra hajj, valda genom
lotteri, är alla baserade i Saudiarabien.

Enligt myndigheterna representerar utländska invånare 70 % av pilgrimerna. När det gäller saudierna (30 %)
valdes de bland hälso- och säkerhetspersonal.

Hajj slutar den 2 augusti, efter Eid al-Adha vars firande är planerad till fredagen 31 juli.