Artiklar

Den grundläggande karaktären av en kolonial stat är ett grundläggande förnekande av rättigheterna för de personer som de vill fördriva och som vi har diskuterat på Press TV alla rättigheter definieras i den sionistiska staten på grund av etnicitet och religiös tillhörighet....
Wuzhong stad har en stor muslimsk gemenskap med 1300 moskéer. Det är den första muslimska stad i Kina med att upprätta resurscentrum i moskéer för att återuppväcka intresset för religion bland unga muslimer....
Två gånger, den 4 oktober 2011 och den 4 februari 2012, har två permanenta medlemmar i säkerhetsrådet avvisat FN:s utkast till resolutioner om situationen i Syrien. Konfrontationen skedde mellan å ena sidan, medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråd (GCC) och Atlantic Treaty Organization (NATO) och den andra, de i Shanghai Cooperation Organization (SCO)....
Jag förklarar härmed att jag är emot varje form av feminism som förstärker alla former av stereotyper mot kvinnor i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet, särskilt de som använder huvudduk och de som inte använder det!...
Det var inte lätt att få de inblandade i denna intervju att sitta vid samma bord. Sedan 1999 när "Sharia" (islamisk lag) implementerades i tolv delstater i Nigeria, har minst 12 000 människor död i attackerna mot kyrkor och sammandrabbningar mellan muslimer och kristna. En strid där våra två samtalspartner, två av landets stora religiösa ledare, har en gemensam önskan...
Islamisk teologi är strängt monoteistisk. Följaktligen förnekar koranen kristna läran som t.ex. Treenigheten och Jesus uppståndelse, som tycks antyda att Gud arbetar med partners (Jacques, 2004, 16). Dock hedras Jesus alltid i Koranen. Han betraktas som en nåds "tecken" och ett "exempel". Dessutom ingenstans, varken han eller någon annan profet kritiseras (Jacques, 2004, 16). Även Moses prisas i Koranen, som...
Många kvinnor har deltagit och fortsätter att delta i den arabiska våren. Deras erfarenheter som huvudpersonerna i rörelsen, som offer för förtryck och som medborgare, liknar delvis sina manliga kamraters och är delvis annorlunda. Liksom deras manliga kollegor har de använt bloggar, sociala nätverk och ockuperat gator och torg. De har tagit emot slag och kulor och har fängslats, de...
Nu är här dagen som markerar profeten Muhammeds födelse, Gud välsigne och upphöja honom. Detta är en bra tid att minnas Guds generositet och barmhärtighet mot världen, som skickade till oss en vägledare och en källa till fromhet, kunskap och medvetenhet för alla varelser....
Islam och mänskliga rättigheter är mycket omdiskuterad. De flesta forskare är överens om att islam inte bara bekräftar mänskliga rättigheter, men den är också en pionjär inom detta område. Den som studerar, objektivt och sakligt, de relevanta koranverserna bli övertygad om detta. Men många sedvänjor bland muslimer väcker många frågor som måste tillfredsställande besvaras mot bakgrund av de nuvarande normerna...