Hur fastställer man en moskés riktning mot Mecka?

Canariasaldia.com

En av Islams djupt rotade traditioner är moskéns placering, den ska vara inriktad mot Mecka, men hur lyckades de första
muslimerna med uppgiften? För Mónica Rius Piniés ”riktning mot Mecka (al qibla) är en av de mest kontroversiella och
fruktbara frågor som islamisk vetenskap har behandlat från medeltiden till idag.”

Rius Piniés är professor vid Barcelonas Universitet där hon forskar om den arabiska och islamiska kulturen och historia.

Enligt professorn Rius Piniés ”utarbetade de muslimska juristerna ett stort antal studier om al qibla. De vände sig till
en bred publik med instruktioner om hur man skulle kunna bestämma riktningen både approximativt och exakt.”

Hur man bestämmer al qibla riktningen mot Mecka är en religiös fråga, men i praktiken kräver användningen av astronomi och
tillämpad forskning. Muslimska astronomer skrev en del uppsatser om ämnet och byggde instrument som skulle användas för att
bygga moskéer i rätt riktning. Muslimerna ärvde från den förislamiska traditionen kunskapen om stjärnorna och hur man
använde dem för att orientera sig under sina resor och bygga sina tempel. Stjärnor som Polstjärnan och Antares var bland
de stjärnor som användes mest för att få en vägbeskrivning.

Mecka i mitten av världen

De kartor som visar Mecka som världens centrum fick stor spridning och användes flittig även under 1600-talet, kartorna var
dessutom riktiga konstverk. ” Enligt Mónica Rius, de arkeologiska bevis ger oss värdefull information om hur de första
muslimerna bestämde riktningen på deras moskéer.

De första moskéer togs som modell för de kommande generationers moskéer utifrån en arkitektonisk, konstnärlig och
orienterings perspektiv. Detta är fallet med Kairo och Cordobas moskéer vars riktning ifrågasattes inte under århundraden,
vilket ledde till tvister i den muslimska gemenskapen.

Mónica Rius berättar att ”med tiden dök upp flera röster som förespråkade en radikal förändring på hur man såg på de
felmarginaler som kunde accepteras i byggnaderna”. I städerna började leva olika riktningar och ibland rev man ner moskéer
eller rättade man mihrabs (nischen som visar riktningen mot vilka ska man be) placering.

”Det är flera olika vetenskapsgrenar som används för att bestämma en moskés riktning, detta i sin tur påverkar miljontals
människor, dessa omständigheter gör deras studier till ett fascinerande arbete utan tvekan.”