Artiklar

Det finns nästan ingen troende muslim som inte rynkar på näsan med avsky mär han eller hor hör ordet ”feminism” och ”feminister”. I grunden är detta beteende ingenting annat än en spegelbild av det historiska förloppet i den muslimska världen genom århundrade fram till nu. Det ”islamiska ummas” fall, kolonialismen, och postkolonialismen, förvandlade inte enbart samhällsstrukturer, men producerade också ett...
Islam är numera Sveriges näst största religion. Muslimerna har full frihet att tro, men inte full frihet att utöva sin religion. Att leva som en muslim i Sverige är förknippat med en rad problem med mat, barnuppfostran, böneliv, arbetsliv, högtider och klädsel. Problemen är inte oläsliga, det finns alltid någon utväg....
Många islamexperter och självlärda islam-kännare och till och med vissa muslimer påstår att det inte står någonting om slöjan i Koranen. Detta påstående är felaktigt. Dessa är korancitater och hadither om just slöjan....
Denna uppsats utgår från Koranen, Islams heliga bok som anses vara Guds ord till mänskligheten med vägledning för alla folk i alla tider. Naturen är vägen till kunskap om Gud. Ayah betyder både vers i Koranen och naturligt fenomen. Guds ord är ett naturligt tecken och det naturliga tecknet ett ord från Gud. Båda är bevis på hans existens och...
Aristoteles var den första som observerade biets förmåga att berätta för sitt samhälle om blommor de hittat. 2000 år senare, på 1940-talet, upptäckte Karl von Frisch från Münchens universitet biets ”språk”. Han kunde särskilja en rörelseserie som biet upprepar när det återvänder till boet efter att ha hittat en ny grupp av blommor....
Utan vatten kan ingen människa och inget samhälle överleva. Tillräckliga vattenresurser är ett måste för varje samhälle och det är inte bara dricksvatten som ett hushåll behöver, även matlagning, tvätt och hygien kräver mängder av vatten. Dessutom behövs vatten både inom jordbruk, boskapsuppfödning samt industrier av olika slag....
Varje person ska kunna bära vad han eller hon gillar. Denna kamp mot alla synliga tecken på den muslimska tron blir fullständigt upprörande (...) Tillåt mig att skratta, en av tre franska kvinnor dör av våld i hemmet, kvinnors löner är lägre än deras manliga kolleger, men vi kan inte hitta något bättre än att peka på kvinnor som bär...
Tvärtemot det som förutspåddes för några decennier sedan, att de vetenskapliga och tekniska framstegen i ett allt mer materialistisk värld skulle orsaka en gradvis utrotning av alla religioner, de lever och frodas fortfarande, och de verkar ha en lysande framtid. En stor oberoende studie gjord av gruppen La Vie och Le Monde i Frankrike och som publicerades på spanska av...