Ahl Sunna och uppgiften med att återvinna renheten

Yahia Said Al Andalusí

Framväxten av de senaste innovationerna inom sunniislam, har befläckat Islams traditionella allomfattande och
toleranta form, det ottomanska kalifatets ansträngningar för att stoppa fitnah var otillräckliga inför det brittiska
imperiets stöd för att förvränga islam inifrån.

Idag, när många människor kommer till islam, ställs dem inför en komplex situation, det finns modernistiska grupper
som under den falska fasaden om att ”gå tillbaka till källorna”, sprider innovation, endast Allahs välsignelse
(Hyllning och Ära till Honom), räddar människor från fel.

Logiken inom Ahl Sunna wal Jama’a egen tradition, uppmanar oss att vara toleranta mot misstag som begås av folk med
inget förnuft som i dag väljer att gå med i innovativa sekter, och säger oss att Allah (HoäH) är den enda domaren
för alla.

Avsaknaden av en kalif sedan 1923, är en avgörande faktor som försämrar möjligheten till sammanhållning och
möjliggör innovativa emirer att presenterar sig själva som genuina representanter för ummah, men Ahl Sunna wal
Jama’a kvarstår, trots att vissa sekteristiska grupp gör anspråk till och med att äga dess namn.

Och vi måste vara optimistisk, innovation kan i slutändan inte ha företräde framför traditionen.

Även om dessa grupper sprider en enfaldig och rituell islam, där man ”köper” paradiset med rituella handlingar är
det något främmande för den verkliga islam, och samtidigt som dessa moderna sekter argumenterar att vara det
ursprungliga islams försvarare, kritiserar och förnekar de Ahl Sunnas traditionella sedvänjor och sprider okunskap
genom att kamouflera sin okunnighet med noggrann uppfyllande av ibadat.

Må Allah (HoäH) återställa ordningen snart.