Artiklar

Vår åkallan kan bestå av att man ber om förlåtelse och barmhärtighet eller tillträde till Paradiset i livet härefter. Men vi ber också om saker i denna värld, som t ex. att klara ett prov i skolan, få ett jobb, tillfriskna från sjukdom, få högre lön, avskaffande av förtryck osv. Vi förväntar oss att alla våra böner skall bli accepterade,...
Begreppet tvåtredjedelssamhälle, myntat av Franklin Roosevelt i 1930-talets Amerika, beskriver ett samhälle där två tredjedelar av befolkningen är välbärgad och resursstark och en tredjedel är fattig och maktlös. Uppdelningen bygger bl. a. på skillnaden mellan att ha ett arbete och att inte ha det. Det innebär också att en stor del av ”den lyckligt lottade” majoriteten med ett arbete måste...
Sverige hamnade i internationellt fokus och kris efter Vilks förnedrande karikatyrer om profeten Mohammad. Karikatyrerna orsakade protester från muslimer och flera demonstrationer hölls. Media debatterade frågan livligt – och muslimer framställdes som intoleranta och humorlösa och våldsamma. De muslimska organisationerna talade för både vikten av yttrandefrihet och religionsfrihet. Flera muslimska organisationer anmälde teckningarna till JO....
Strax efter profeten Muhammeds död år 632, etablerade muslimerna ett slags samvälde eller gemenskap av nationer från Spanien till Centralasien. I alla erövrade länder användes en populär arabisk astronomi som var resultatet av en blandning av indiska, persiska och grekiska astronomiska kunskaper som så småningom blandades med den lokala astronomin. Det är inte före 1000-talet som den muslimska astronomin får egna...
Konservativa imamer i Egypten har ett dilemma. En ny produkt som säljs av ett kinesiskt företag hotar att göra varje egyptisk kvinna som använder det, en oskuld. Den "Konstgjorda Oskuldens Mödomshinna” (Artificial Virginity Hymen Kit) kostar ungefär 30 US dollar och är tänkt att hjälpa nygifta kvinnor att lura sina män att tro att de är oskulder genom att producera...
Jag undrar ofta om folk ser mig som en radikal och fundamentalistisk muslimsk terrorist som gömmer en AK-47 under sina jeans jacka. Eller kanske ser de mig som affisch flickan för världens förtryckta kvinnor. Jag är inte säker på vilken av de två är det som gäller....
När det gäller idén om att en muslimsk kvinna erbjuder sig själv att gifta sig med en rättfärdig människa, så strider det inte med Islams tankar kring blygsamhet, så länge han är pålitlig när det gäller hans religiösa engagemang och moraliska hållning....
Att sätta begreppet i rätt kontext och förstå den kultur i vilken den har sitt ursprung är det korrekta sättet att förhindra att våra egna parametrar begränsar omedvetet våra kunskaper om dessa komplexa termer. Dessutom vill vi uppmärksamma om likhetstecken som vissa medier brukar använda mellan "islamisk fundamentalism" och "terrorism". De är två sociala fenomen som har beröringspunkter men inte...
Självfallet finns det inget exklusivt förhållandet mellan islam och användningen av terrorismen som en form av politisk handling. Denna handlingssätt fanns långt innan islams födelse och dess utveckling och användning är inte ett muslimskt arv....