Du är förlorad hajen

Muhsin Al-Obaidi Al-Saffar – Webislam

 

Enligt nyheterna har en haj attackerat flera turister i Röda havet vid den egyptiska Sharm el Sheikh, flera har skadats och en dödats.

Denna händelse har lett till att den brittiska UD hastigt varnade sina medborgare för den egyptiska haj och avrådde dem om att besöka området av säkerhetsskäl.

Självklart kommer alla som brukar följa nyheterna att veta att ett stort antal turister dör eller skadas varje år i Australien på grund av haj attacker utan att någon västerländsk regering har utfärdat någon skarpt varning till sina medborgare och avrått dem om att bada i Australiens stränder, men när hajen är egyptisk eller arabisk då blir misstänksamhet stor och den förvandlas till en möjligen ”terrorist handling”, ett hot mot västerländska intressen.

Det skulle inte förvåna mig alls om snart dyker upp på scenen organisationen al-Qaida, vilket är vanligt, med ett uttalande om att de har lyckats rekrytera hajar i sina led och att en av medlemmarna i haj cellen har lyckats angripa och skada en grupp korstågs riddare.

Jag skulle inte heller bli förvånad om den egyptiska regeringen bestämmer sig för att förklara undantagstillstånd till sjöss som svar på terroristhotet som stöds av regionala makter och Hamas. Första artikeln i lagen blir en fisksamlings förbud, mer än tre fiskar till havs får inte samlas med risk för gripande och blir stekta i statens säkerhetstjänsts stekpannor.

Och för att svaret på haj attacken ska vara proportionell till den förnedring som dessa hajar har tillfogat västerländska medborgare kommer USA att skicka ett hangarfartyg och flera atomubåtar till Röda havet för att visa sin solidaritet med vänligt sinnade regeringar i regionen mot faran för spridning av icke-fredliga hajar. Flera nya handelsavtal värda flera miljarder kommer att undertecknats för att förse staterna i regionen med sofistikerade anti-haj missiler.

Säkerhetsrådet kommer givetvis också att delta i affären., den kommer att hålla genast ett möte för att ta itu med attacken och de kommer att enas om en rad sanktioner mot Iran, Syrien och Nordkorea eftersom dessa länder ger en fristad åt hajarna och tillåter internationella haj grupper vistas i deras vatten i strid med alla internationella avtal.

Arabstaterna kommer att uttrycka sin solidaritet med haj terrorismens offer och även be det internationella samfundet att inte jaga alla typer av arabiska hajar eftersom vissa arter är tama och tror på fred som en strategiskt och viktigt alternativ för att lösa problemet med simmare på djupt vatten.

Politiska partier i arabländerna kommer att organisera fredliga demonstrationer till stöd för de egyptiska revolutionära hajar som har försvarat den arabiska nationens värdighet och de heliga islamiska principerna. De kommer att hedra hajen, döpa gator med dess namn och bygga monument till dess ära. Poeter kommer att tävla med dikter om hajens förträfflighet, den vaksamme hjälte som anses vara nationens ledare och befriare.

Under tiden kommer hajen att vara fullständig omedveten om dessa händelser och kommer att fortsätta att äta upp dessa läckra bitar av vitt kött utan att vara medveten om förberedelserna för att döda honom och hans likar, utan att ens djurskyddsgrupper rör ett finger i hans försvar bara för att det är en arabisk terrorist haj.

 

Anteckningar:

Författaren till denna text är Muhsin Al-Obaidi Al-Saffar (irakisk läkare och journalist)