Du är förlorad hajen

Självklart kommer alla som brukar följa nyheterna att veta att ett stort antal turister dör eller skadas varje år i Australien på grund av haj attacker utan att någon västerländsk regering har utfärdat någon skarpt varning till sina medborgare och avrått dem om att bada i Australiens stränder, men när hajen är egyptisk eller arabisk då blir misstänksamhet stor och den förvandlas till en möjligen ”terrorist handling”, ett hot mot västerländska intressen.