Om listorna över terroristorganisationer

José Luís Gordillo – Centre Delàs

 

År 2007 beslutade den amerikanska regeringen att i sin lista över terroristorganisationer inkludera den iranska revolutionära gardet. Denna elit militära förband som uppstod efter den islamiska revolutionen 1979, har cirka 350 000 soldater. Enligt detta beslut betraktades som en terroristgrupp således en militär enhet jämförbar med civilgardet, polisen eller vissa enheter inom armén i olika länder. Detta faktum i sig tyder på att den militärt mäktigaste staten på jorden (liksom deras allierade i Nato) definierar terrorism som ett meningslöst begrepp.

I det orwellianska språk som används av de styrande i USA uppfyller inte ordet ”terrorism” en informativ, men känslomässig funktion, dess syfte är att avhumanisera vissa personer genom att stigmatisera dem med ett koncept som väcker negativa känslor. Att bli kallad terrorist av den amerikanska regeringen kan översättas som: ”Du är en skurk som inte erkänns någon form av mänsklig värdighet och med vilken vi gör vad vi vill.” Fängelset i Guantanamo, som fortfarande är öppen är naturligtvis en logisk följd av ovanstående, men också de saknade som transporteras i CIA flygningar eller offer för tortyr i Abu Ghraib (Irak), vid Bagrambasen (Afghanistan) och i andra delar av världen. EU ledarna har inte kommit så långt, men de är på väg dit. Under de senaste tio åren har man godkänd en mängd lagar mot terrorism som begränsar och/eller sätter ur spel grundläggande rättigheter och har främjat en lagstiftning som kräver att alla medlemsstater åtalar och bestraffar terrorismen.

De tusentals fångarna i Guantanamo och i CIA:s hemliga fängelser har anklagats av att tillhöra en av de grupper som USA:s utrikesdepartement betraktar som terrorister i en lista som finns på www.state.gov/s/CT/lista/index.htm. Det är inte den enda listan som finns med sådana egenskaper. Europeiska unionen, till exempel, har en som lista som kan hittas som bilaga till EU rådets gemensamma ståndpunkt 2006/380/GUSP EU daterad den 29 maj 2006.

Hur tar man fram dessa listor? Varför finns i USA:s lista Hizbollah men inte i EU:s lista? Varför finns det vissa grupper och inte andra? Varför inkluderas inte CIA eller Mossad, till exempel? Svaret är enkelt, dessa listor framställs av regeringar och inkluderar vissa grupper och utesluter andra utifrån geostrategiska intressen eller allmän ordning. De är resultatet av godtyckliga beslut av den verkställande makten i dessa stater som inte har diskuterats i något parlament.

På senare tid har de europeiska ledarna tagit ett steg längre. Den 16 april beslutade EU rådet beordra alla europeiska polismyndigheterna att övervaka de som sprider ”radikala idéer” som kan locka andra att begå terroristhandlingar. Vad som är ”radikala idéer som uppmanar till terrorism” bestäms också godtyckligt av härskarna och deras polis.

Man måste vara blind för att inte se en smygande maktfullkomlighet bakom denna typ av rättsliga åtgärder. Detta intryck blir starkare om man minns dels att ”kriget mot terrorismen” förklarades efter attentaten den 11 september 2001 och å andra sidan, det minsta man kan säga om dem, nästan tio år senare, är att de var en serie mystiska attacker eftersom det fortfarande finns många fler mysterier än svar om vem, hur och varför. Om någon hyser tvivel om detta skulle vi rekommendera att läsa boken 11-S. De dolda sanningarna. Den har precis publicerats av ett seriös och välkänd förlag, dess författare, Eric Raynaud, är en fransk journalist av prestige och dess innehåll är en lång lista med fakta, siffror och tecken som alla borde känna till.