Bönens (salat) helande kraften

Vi, läkare har nu kommit att acceptera ett faktum kända för våra patienter i århundraden, att helandet kommer från Allah, och vi är bara ett verktyg i händerna på den största helare. Vi ger samma medicin till två olika patienter med samma typ av medicinskt problem eller utför liknande operationer på två patienter med samma risk och en överlever och den andra inte. Det är mer än tur.

Integration eller förvanskning?

En av de viktigaste hörnstenarna i islamisk rättsvetenskap är ”Al Ijtihad”, dvs. insatser för en kontinuerlig förnyelse, något muslimer ska göra för att anpassa islamisk lag till de nya sociala, politiska, ekonomiska och andra förhållande inom de muslimska samhällen, inte bara genom tiden utan även genom rymden, eftersom förnyelser insatser beror och påverkas också av de geografiska platser där man avser applicera ”Sharias anda”.

Om listorna över terroristorganisationer

År 2007 beslutade den amerikanska regeringen att i sin lista över terroristorganisationer inkludera den iranska revolutionära gardet. Denna elit militära förband som uppstod efter den islamiska revolutionen 1979, har cirka 350 000 soldater. Enligt detta beslut betraktades som en terroristgrupp således en militär enhet jämförbar med civilgardet, polisen eller vissa enheter inom armén i olika länder. Detta faktum i sig tyder på att den militärt mäktigaste staten på jorden (liksom deras allierade i Nato) definierar terrorism som ett meningslöst begrepp.