Islam i 2000-talet och globaliseringen och den västerländska kulturens slut

Marco Terranova Tenorio

 

Den tunisiska revolutionen är det första direkt angrepp på globaliseringen och den västerländska civilisationen.

Västerländska politiska analytiker är fortfarande fast vid ett västerländskt paradigm som har en rasistisk och främlingsfientlig karaktär och som får dem att betrakta den västerländska civilisationen som modellen att följa för andra folk och gränsen mellan ”civilisationen” och ”barbari”.

Medan man anklagar andra för barbari, särskilt den fruktade ”islamiska världen” (som inte existerar enligt den iranska författaren Nazanin Amirian) och att de gör sig skyldiga till av att begå handlingar mot de mänskliga rättigheterna, såsom kvinnlig omskärelse eller stening, glömmer västvärlden bort att den gick igenom en lång utvecklingsprocess för att komma dit där vi är idag.

Att neka eller stoppa utvecklingsprocessen som väst gör för att förbli ”undantaget i en värld av barbari” är rasistisk, främlingsfientlig och visar på en brist på sunt förnuft som är ganska farligt.

Vi ser kommentatorer, från politiska konsulter till journalister, vi ser präster som pekar på hur barbariska är de andra kulturer och på den frihet vi åtnjuter här tack vare kyrkans tolerans.

Allt detta är inte sant. Friheten uppnåddes först genom de fria tänkare som kyrkan brände på bål, bland dem många forskare, för att inte tala om det monopol på sanningen som ledde vår kontinent in i en mörkperiod som var ganska skadlig för vår folk.

Vi glömmer att islam är en del av väst, inte den västerländska koncept som är dömda att misslyckas, men det sanna begreppet Europa.

Tack vare Al Andalus blev renässansens revolution möjlig. Utan de andalusiska filosofiskolor och universitet, där de flesta renässansens tänkare studerade, skulle vi inte kunnat befria oss från kyrkans ok, denna korrupta och degenererad stat som gör anspråk på ett universellt herravälde över folk och stater.

Hyckleriet och brist på politiska visioner är oerhört farligt för väst.

Att neka eller stoppa nationers utveckling genom marionett diktatorer och inbördeskrig har nu sina dagar räknade.

Algeriets fall var en föregångare för det imperialistiska politik och en falsk känsla av trygghet gentemot vårt folk som stödde sig i en statskupp och ett konstruerat inbördeskrig som i verkligheten var ett folkmord på det algeriska folket i de västerländska principers namn och mot Islam. Vi vet idag att den verkliga orsaken var önskan att kontrollera olja och gas tillgångarna som den muslimska algeriska regeringen hade planer på att nationalisera och att sprida intäkterna bland medborgarna före kuppen.

Turkiet och Israel genomförde en västerlänniserings process av deras länder som lämnade på vägen en miljon armenier som dödades av turkiska militärer i den nya identitetens namn. Den israeliska västerlänniserings process har lett till slakten av palestinska araber och en överdriven tilltro på militära lösningars kraft som kommer att leda till Israels försvinnande. Detta är en fara inte bara för israeler utan för hela världen eftersom området blir 2000-talets Balkan.

Islamisk fanatism är ingenting annat än en västerländsk produkt, ett västerländskt verktyg för att ta ifrån alla demokratiska processer som bygger på frihet och demokrati deras legitimitet.

Västerländsk civilisation är inte civilisationens modell, dess materialism har nått sådana nivåer att den håller på att leda oss till ett tredje världskrig eller miljöförstöring och utrotandet av livet på jorden.

Islam är inte som oss, den baseras på andra grunder. Vi kanske anser vara oacceptabelt deras avvisande av nationalstaten men vad säger vi om det absurda med sekularism i muslimska samhällen som när den blir extrem, som fallet med Turkiet, hindrade miljontals kvinnor från utbildning för att de bar hijab, ett klädesplagg som är kulturellt acceptabelt och naturligt för dessa människor.

Folken i västvärlden kan inte bedöma andra utifrån sina egna ramar så att det som liknar dem är bra och det som inte gör det är dåligt.

Precis som vi vill inte att till exempel kvinnor i Europa ska tvingas att använda hijab, kan vi inte tvinga dem att ta bort det. Vi har ett uppdrag, att lyssna på och förstå andra kulturer.

Vi kan inte påstå att kvinnor är fria i väst när familj och yrkeslivet förslavar dem mer än tidigare och där deras kropp är en vara till salu och där det fysiska utseende har företräde framför det inre.

Västerlandet är i grund och botten ett bedrägeri mot vårt folk, och jag menar begreppet västerland. Detta är en fara som kan leda till allvarliga säkerhetsproblem i ett nytt århundrade där tillväxtländer kommer att styra världen.

Hundratals andalusiska tänkare och vetenskapsmän har suddats bort från våra historieböcker. Vi är inte medvetna idag om att den som uppfann glasögonen var muslim och arab liksom den förste att bygga ett flygande föremål för att inte tala om Dantes inspiration eller den andalusiska poet han imiterade för att skapa den gudomliga komedin.

Vad jag menar är att dagens västerländsk katolsk-sionistiskt koncept bör försvinna och en verklig översyn av alla våra tankar och kultur startas samt korrigera det som inte överensstämmer med sanningen.

Islam är den naturliga regeringsalternativ i övervägande muslimska länder, det är fullt normalt att regeringar i framtiden kommer att inspireras av deras legitima värderingar.

Islams aktuella utmaning är att befria sig från västerländsk inflyttande eftersom denna påverkan får Islam att röra sig bort från de upplysta och demokratiska principerna. Islam är en religion som inte behöver påtvingas för att den ska accepteras, sanningen står för sig själv.

Länder som Tyskland och Frankrike måste ompröva sin utrikespolitik och göra den mer enhetlig med dagens värld som är i ständig förändring.

Vi ser att den enda vägen är acceptansen från de europeiska folken och regeringar av en ny framväxande icke-västerländsk Islam som är inte fiende till människan eller länder. Den söker dess folk frigörelse och utveckling.

Man ska inte försöka undvika det uppenbara, det vill säga uppkomsten av en ny muslimsk civilisation för annars detta kan medföra allvarliga konsekvenser för Europa och USA eftersom en ny diktator inte kommer att kunna stoppa samhällen som letar efter välfärd och avvisar det västerländska modellen.

Islams stora utmaning kommer att vara att övervinna den dekadenta och korrupta nationalstaten genom överstatliga institutioner som kan bygga en politisk enhet som står över den nuvarande uppdelningen mellan länder.

Men byggandet av den nya staten bör vara generös och notera att den inte enbart ska tolerera utan dela med sig och leva tillsammans med Israel och de europeiska länder som så småningom kommer att avvisa det västerländska och återgå till sina kristna rötter genom rörelser av socialistisk eller kommunistisk karaktär.

En ny politisk-religiös islam innebär som Tarek Ramadan sa ett nytt lagligt system som kommer att förhindra orättvisor som hedersbrott, stening eller könsstympning.

Sålunda tror vi att en ny islamisk renässans måste ha med sig Al Andalus värderingar som är så långtifrån fundamentalismen och så nära mänsklighetens enighet vilket gör det möjligt bygga upp en kraftfull rörelse med progressiv karaktär för att flytta mänskligheten från sin nuvarande andliga stagnation.

En ny muslimsk kultur, rik, levande, i ständig rörelse, en förkämpe för mänskliga, miljö och djur rättigheter; rik på rättvisa i sina lag och en modell för livet enligt de muslimska värderingar som styrs av principer på likvärdighet kommer att stödja återfödelsen av en andlig uppstigning för mänskligheten.

Åter i väst bör vi lyssna på mänsklighetens stora tänkare och deras andliga principer eftersom bland dem finns ingen motsättning.

Vi kanske upptäcker med fasa att vi inte är det utvalda folket eller de enda försvarare av mänskliga rättigheter och efter århundraden av västerländsk arrogans måste vi straffas tills vi ändrar våra tankar och kultur och förstår och accepterar att alla människor är födda lika och att vi är bara en till grupp i den mänskliga broderskap.

I Koranen står det och det gäller för alla samhällen och folk: Det finns två vägar, inte mer, den ena leder till nedgång, förfall, korruption, ondska och försvinnandet. Den andra kallar oss till individuell och kollektiv andlig uppstigning och denna väg är full av skönhet, kärlek, lycka, broderskap, barmhärtighet och fred.

Idag bör västerländska stater göra sig av med politiska rådgivare och specialister som går i det gamla paradigms spår och förstå att det vi bör göra är att försöka anpassa till den miljö i vilket vi finns och att strävan efter att dominera världen ledde Hitler till att mörda miljoner människor. Vi har redan dödat en miljon irakier.

E por se mueve…

 

Redaktions anteckningar:

Marco Terranova Tenorio har en examen i statsvetenskap och är författare av Barbari eller Folkens Stat.