Bönens effekter mot bakgrund av kvantfysiken

Kvantfysiker har upprepade gånger funnit att vissa typer av känslor påverkar deras egna experiment. Det är känd och accepterad av alla kvantmekaniska fysiker det faktum att experimentets betraktare påverkar experimentet. Detta är en grundläggande lag i kvantmekanik. Vad vi diskuterar här är hur stor påverkan är.

Profeten Muhammeds hadith om det förflutna

En av de starkaste bevis om profeten Muhammeds äkthet är hans kunskaper om den ockulta världen, hans exakta kunskaper om tidigare nationer och framtida händelser (profetior). Oavsett hur smart en person är, kan han inte tala med auktoritet om det förflutna enbart med hjälp av sin intelligens. Informationen och fakta måste man känna till.

Islam i 2000-talet och globaliseringen och den västerländska kulturens slut

Västerländska politiska analytiker är fortfarande fast vid ett västerländskt paradigm som har en rasistisk och främlingsfientlig karaktär och som får dem att betrakta den västerländska civilisationen som modellen att följa för andra folk och gränsen mellan ”civilisationen” och ”barbari”.

Den arabiska revolten, en örfil mot al-Qaida

Detta måste vara svåra tider för Usama bin Ladin och hans egyptiska ställföreträdare, Ayman al-Zawahiri. Upproret som fällde Hosni Mubarak efter 18 dagar av massiva protester, ingen av dem i islams namn, passar inte i dessa mäns ideologi. I idéernas krig drabbades al-Qaida av ett stort nederlag.