Berättelser om en välsignad familj, profeten Johannes

Aisha Stacey

 

Jesus, Maria, Sakarias och hans son Johannes, är samtliga medlemmar i samma familj, Imran familjen som är ättlingar till Davids familj. Vi vet från Guds ord i Koranen att de var rättfärdiga och gudfruktiga.

och Sakarias och Johannes, Jesus och Elia – alla hörde de till de rättfärdiga… (6:85)

Bär vad de säger [Muhammad] med jämnmod och minns Vår tjänare David, stark till kropp och själ. Han vände alltid tillbaka till Oss [i ånger över sina fel]. (38:17)

Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. [Andra] sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt [jordisk] föda. Se hur Vi klargör [Våra] budskap för dem – hur förvirrade är inte deras begrepp! (5:75)

Johannes eller Yahya är känd av kristna som ”Johannes Döparen.” Varken Koranen eller profeten Muhammeds traditioner talar om Johannes som en döpare eller någon som blev döpt. Johannes uppdrag var att påminna Israels barn att de hade ingått ett förbund med Gud. Han talade med samma ord som alla Guds Profeter, att dyrka en Gud med full underkastelse.

 

Ett mirakel barn

I sin ålderdom, när allt hopp att få ett barn var borta, gav Gud profeten Sakarias och hans fru ett mirakel barn. En son, det första barnet i världen som kallades för Johannes. Gud valde namnet Johannes.

Och änglarna ropade till honom medan han stod i helgedomen, försänkt i bön, och sade: ”Gud kungör för dig det glada budskapet om [en son] Johannes, som skall bekräfta ett ord från Gud och [bli] en ledare [för sitt folk], en renlevnadsman och en profet, en av de rättfärdiga.” (3:39)

Vi vet från Koranen att Profeten Johannes fick visdom redan som barn, och islamiska källor talar om honom som en lugn och mild pojke som älskade att lära sig och att vara ute bland djuren. (1) Johannes växte till att bli en from och ädel man. Det berättas att han levde ett enkelt liv i öknen, där han ägnade sin tid att minnas Gud. Han var full av medlidande och barmhärtighet till alla runt omkring honom och för hela mänskligheten. De lärda i Islam har sagt att Johannes grät av frukta och karlek till Gud och att hans tårar lämnade spår på hans kinder.

 

Johannes och Jesus

Johannes fick kraft och styrka från Gud och var stark nog att kontrollera sina världsliga begär. Han arbetade outtröttligt med att kalla människor tillbaka till Torahs lagar och med att stödja hans kusins mission, Jesus, Guds budbärare. En del av Johns uppdrag var att tro och stödja Jesus budskap: … som skall bekräfta ett ord från Gud… (3:39). Johannes hänvisade till sin kusin som ”Guds Ande”, och han gjorde detta för att betona det mirakulösa skapandet av profeten Jesus.

I profeten Muhammeds traditioner (som i Sahih Ahmad, Tirmidhi och andra) finns berättelser som rör profeterna Johannes och Jesus och deras möte för att diskutera sina uppdrag om att vägleda Israels barn tillbaka till den raka vägen. Profeten Muhammed berättade att Johannes kom till Israels barn och bad dem att följa Guds budskap: dyrka endast Gud, be, fasta, ge allmosor och minnas Gud.

Gud gav en särskild välsignelse till profeten Johannes: ”Och frid vare med honom dagen han föddes, dagen han dog och dagen som kommer att återuppstå till liv igen!” Detta är den största välsignelse som kan ges till en människa: fred, säkerhet och tillfredsställelse. Detta är det oundvikliga resultatet av att följa den väg Gud har bestämt för oss.

Koranen och profeten Muhammeds traditioner avslöjar inte detaljerna om Johannes död. Vi vet dock att han smädades och förfölls på grund av hans starka krav på att följa Guds lag som uppenbarades i Torah, vilket till slut ledde till hans död. Johanness liv var fylld av kamp och ansträngningar, men han hade en stark tro till Guds religion (dyrka den Enda Gud) och han dog för sin tro.

Imran familjen är en ledstjärna för mänskligheten. Deras hängivenhet till Gud var enastående och deras sätt att behandla varandra tjänar oss som en påminnelse. Varje förälder oroas över sina barns liv i Livet efter detta snarare än att glädja sig för denna världs njutningar. Varje barn respekterar och de äldre och sina föräldrar med den tillgivenhet och hängivenhet Gud beordrade. Medlemmarna i denna familj tjänade Gud med sann hängivenhet och satte Hans lag framför alla andra. Gud sade:

Då skall Han ge dem som hade tron och levde rättskaffens deras fulla lön och i Sin nåd ge dem mer, men de högmodiga skall Han låta utstå ett plågsamt straff och de skall varken finna beskyddare eller hjälpare vid sidan av Gud. (4:173)

Maria var en av de sanna troende, Jesus var Guds ord, Johannes var varken arrogant eller olydig, och Sakarias förhärligade sin Herre. Tillsammans är dessa ättlingar till profeten David den välsignade Imran familj och är ett föredöme för mänskligheten. Om vi kämpar som de kämpade, om vi tror lika bestämd som de gjorde, och om vi tjänar Gud med full underkastelse precis som de tjänade Gud, kommer vi på Domedagen genom Guds nåd, att räknas bland de rättfärdiga.

 

Anteckningar

1. Ibn Kazir.