Artiklar

"I princip har vi inget emot judar eller kristna, men vi har ett problem med dem som attackerar oss och förtrycker oss. Under många århundraden, samexisterade kristna, judar och muslimer fredligt i denna del av världen. Vårt samhälle visste inte av rasism eller folkmordet som skedde i Europa” säger ledaren för Hamas....
Han förklarade att sharia upplever världen mer som historia än som världen, moralen som en händelse och inte som en idé och tron som ett sätt att förverkliga Guds vilja och inte att känna Hans väsen. Det bästa sättet att beskriva sharia skulle enligt Parvez vara att kalla den för "handlandes etik". Den moraliska perspektiv i Sharia, till exempel, kräver...
Alla talar om allt utan att veta något, och det värsta är att de gör det som om de vore kunniga och deras slutsatser den ultimata sanningen. Detta påminner oss om vad Talab skrev under det tredje århundradet av Hijra om det arabiska språket, då han sade att alla människor bråkade och hävdade att de kunde det, och talade det...
Många män tycker att hushållsarbete är under deras värdighet, och några av dem tror att deras status och position kommer att undergrävas om de hjälper sina fruar med detta arbete. Allahs sändebud brukade sy sina egna kläder, laga sina egna skor och göra vad andra hantverkare gör i sina hem. (Rapporterad av Imam Ahmad i al-Musnad)....
När man gör wudu, elektroner och spänningar som samlats i kroppen sköljs bort. Det blir en balans i kroppens elektricitetsansamling. Hälsa och balansen i statisk elektricitet i kroppen hör tätt samman. Elektricitet i luften, i plast, polyester mm förstör denna balans, vilket kan leda till besvär. Vi fungerar som kondensatorer, vilket gör att vi laddas upp med elektroner hela tiden....
Brittiska parlamentariker har anklagat den brittiska regeringen för att försöka dölja de grymheter som begicks av säkerhetstjänsten och som idag misstänks för internationell delaktighet i tortyr av fångar som anklagades för terroristverksamhet, såsom i fallet med Binyam Mohamed....
Sju kvinnor och flickor dog i en brand i Rinkeby. Det svenska samhället gjorde en brandkårsutryckning både bokstavligen och bildligt. Själva räddningsaktionen löpte enligt de inblandades uppgifter väl och både Räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten och hyresvärden gjorde alla bra insats. Imamer har fortfarande kontakt med pappan och nästan alla svenska trossamfund har hört av sig och visat sitt deltagande....
Följande hadither är hämtade från böckerna "Health Education and Information through The Islamic Teaching of The Prophet" av Dr. Nabil S. Al Tawil och "Medicine in the light of the Qur' an and Sunna" av Ahmed Taha. Det är viktigt att veta hur Profeten, frid vare med honom, rådde oss att leva, eftersom hans levnadssätt är det bästa och vägen...
Biet är den enda insekt som kan samla och spara nektar till föda, och gör alltså ett viktigt arbete för mänskligheten. Förutom att bygga bikupor med en utomordentligt fin och organiserad struktur och förutom att producera vax och honung, pollinerar biet blommor och visar ett bra exempel på stor yrkesskicklighet i sin ständigt pågående rörelse och envisa arbete....