Låt oss avskaffa barnäktenskap i Jemen

Belkis Wille – Human Rights Watch

Ett forum av 565 medlemmar i Jemen, som skapades för att hjälpa till att lägga grunden för en ny konstitution, tog det
viktiga steget att publicera en rapport som rekommenderar en åldersgräns på 18 år för giftermål av unga män och
kvinnor.

Forumet, som inledde sitt arbete i mars 2013, samlade många viktiga personer från det jemenitiska samhället, inklusive
ungdomar, kvinnor och civilrättsaktivister. Den 300-sidiga rapporten innehåller rekommendationer om mänskliga
rättigheter som särskilt skulle kunna förbättra livet för jemenitiska kvinnor och barn.

Barnäktenskap är ett stort problem i Jemen, där enligt 2006 fakta från FN och Jemens regering, gifts bort 52 procent
av flickorna ofta till betydligt äldre män, före 18 års ålder, 14 procent gifts bort före 15 års ålder. Om flickorna
inte vill gifta sig, tvingas dem av sina familjer i allmänhet.

Flickor som gifter sig ofta hoppar av skolan, är mer benägna att dö under förlossningen och löper större risk för
fysiska och sexuella övergrepp än kvinnor som gifter sig vid 18 eller senare. Hittills har Jemen varit ett av de få
länder i regionen som inte hade satt en minimiålder för äktenskap.

Forumet rekommenderade straffrättsliga påföljder för alla som tvingar en mindre årig att gifta sig. Under 2012
utfärdade presidenten, Abdu Rabu Mansour Hadi, ett dekret som tvingar regeringen att genomföra rekommendationerna i
slutrapporten.

Forumets rapport rekommenderar också att alla nya eventuella grundlag säkerställer jämställdhet mellan kvinnor och män
och att staten antar de lagar som behövs för att förstärka detta. Den förbjuder också diskriminering på grund av kön,
ras, religion, och även social eller ekonomisk status. Rapporten rekommenderar nya lagar för att skydda ett stort
antal rättigheter, inklusive rätten till vatten, mat, utbildning och hälsovård. Det anges också att Jemen måste
respektera de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter landet har ratificerat.

Nu börjar det hårda arbetet för Jemen. Det finns en påtaglig känsla av hopp bland många jemeniter och
människorättsaktivister i landet som jag diskuterade med, om att dessa rekommendationer, om de antas, kommer att
inleda en ny respekt för och stärkande av grundläggande mänskliga rättigheter. Efter att ha sagt detta, måste vi nämna
att det finns många konservativa i Jemen, salafi och partier med starka islamistiska tendenser som kommer att driva
starkt mot implementeringen av sådana förändringar i Jemens grundlag.

Under de kommande dagarna kommer Hadi att utse medlemmarna till grundlagens redaktionskommitté, som ansvarar för
förverkligandet av rapportens rekommendationer i konstitutionella bestämmelser som är acceptabla för alla jemeniter,
inklusive syd jemeniter och andra marginaliserade grupper. Det är viktigt att resten av rekommendationerna
implementeras av regering och parlamentet, och att det civila samhället bör spela en nyckelroll i att driva båda för
att de ska agera snabbt och effektivt.