Artiklar

Orientalismens vara eller icke vara, dess ursprung, dess användning och dess konsekvenser är frågor som vi har diskuterat tidigare. När vi använder detta begrepp hänvisar vi till den traditionella uppfattningen man har haft om alla de samhällen som inte omfattas av vad vi kallar för den västerländska civilisationen, i synnerhet muslimer. Termen "Västvärlden" är problematisk, oförmågan att fastställa en exakt...
Kommer vi att vara bland dem som blir kvar, eller de som lyckas fly? Föreställ dig en man som måste rädda en del människor från ett visst fängelse. Man har bestämt att det finns endast ett övertygande sätt att göra detta....
Europa och sekularismen fortsätter att generera kontroverser med varierande intensitet. Bland de mest kontroversiella diskussioner finns med diskussionen vid utarbetandet av den konstitutionella texten om huruvida man skulle lägga in eller inte en referens till kristendomen. Det blev inte bättre när man uppmärksammade förekomsten av religiösa element vid utnämningen av EU:s parlaments nye ordförande, polacken Jerzy Buzek....
Det var inte bara medlemmarna av den muslimska nationen som fick ta emot hans barmhärtighet, den utvidgades även till icke-muslimer, till och med de som hade försökt skada profeten och hindra honom med sitt uppdrag. Detta förbarmande och medkänsla tydliggörs av det faktum att profeten aldrig hämnades av personliga skäl och alltid förlät även hans bittraste fiender....
Jag håll på att läsa det som hände i Västbanken, judiska bosättarna som hade angripit en moské i byn Yasuf, brände ner moskéns bibliotek och skrev på väggarna: "Ni kommer att betala dyrt, vi kommer att bränna er alla." Artikeln kallade vid detta tillfälle de skyldiga för, och det är varken den första eller den enda, hårdföra judar. Bra!...
Den enda överlevande från ett skeppsbrott lyckades nå en öde ö. Väl fram bad han Allah att bli räddade, och varje dag tittade han mot havet efter hjälpen som aldrig kom. Trött och besviken, valde han att bygga en stockstuga som skydd mot väder och vind och för att ha sina få tillhörigheter under ett tak....
I århundraden utvecklade Europa en sekulariserings process som har gett upphov till en neutral juridisk och politisk struktur när det gäller religion, med andra ord stater som inte samlades runt ett fast bestämd system av idéer och principer. Nu verkar det som om vi har en farlig tendens att koppla staten igen, inte bara till ett viss religiös begrepp, men...
Som en muslimsk religiös ledare spelar imamen i allmänhet en betydande roll i samhället, särskilt i ett europeiskt sammanhang. Han ansvarar för ett stort antal områden. Följaktligen måsta han förbereda sig för detta uppdrag....
I det tidiga 1900-talet en grupp europeiska fysiker revolutionerade fysiken genom deras upptäckelse om hur materian agerade på mikroskopisk nivå. Det var då som vissa mätningar visade att på något sätt, det mänskliga medvetandet skulle kunna påverka verklighetens sammansättning. Omedelbart satte igång debatten bland materialistiska fysiker som förnekade all subjektivitet i vetenskap och idealistiska fysiker som hävdade att människan kan...