Europas mirakel – Vikten av att delta i Europaparlaments val

Samuel Grzybowski – SaphirNews

I motsats till det som verkar ske har världen aldrig känt så få mord som idag. Vare sig genom brott, krig,
massakrer eller rensningar, i absolut värde som i relativvärdet, har vi aldrig haft så få människor dödade på
jorden som just nu.

Det är Jacques Lecomte som avslöjar den här statistiken i sin bok ”Världen är mycket bättre än du tror” (Les
Arènes, 2017) där han plockar upp punkt för punkt våra fördomar om dramatiken där vi är involverade. Det kommer
inte vara någon överraskning att upptäcka att miljökriterierna är ganska sällsynta på den goda nyhetens sida, men
det finns ändå några. Hur som helst, även om de sociala relationerna fortfarande har en lång väg att gå för att
uppnå en sammanhållning och fred fullkomligt integrerade i våra samhällen, visa framsteg kan redan nu ses.

Så hur kan vi förklara detta mirakel om en oväntad nedgång i våld? Europeiska unionen är utan tvekan ett av de mest
relevanta svaren. Trots alla dess felaktigheter och dess tysta stöd för den destruktiva liberalismen har EU, Nobels
fredspris 2012, upprättat ett rekord med en lång period av fred i ett territorium som inte har upplevt tidigare mer
än 20 år i rad av militär lugn. Skapandet av Schengen området 1985 är en historisk absurditet om man tror att
historien är logisk. Denna rörelsefrihet är en logisk motsägelse efter så många år av hat och hån bland dessa
europeiska folk.

Inrättandet av en gemensam myndighet, även om den inte var mycket kraftfull, möjliggjorde en ständig dialog, ett
lyssnande, en känsla av att tillhöra ens en liten del av ett och samma öde. Efter två världskrig hade man också
uppnått en rekordnivå på grymhet, om vi frågar fransmännen i dag, två tredjedelar av dem anser att tyskarna som
folket är närmast dem kulturellt och filosofiskt. Ett riktigt mirakel.

Frågan är nu hur lång tid kan det vara?

Om du också vill behålla denna fred och älskar Europa med sina brister, fel och svagheter, om du tror på dess
framtid och om du vårdar denna fred för dig, din familj och dina ättlingar, så har du ett ansvar att gå och rösta
den 26 maj.

Den 8 maj firades de allierades seger inför Europadagen den 9 maj. Vi bör inte sitta stilla och låta vårt minne
falla i sömn, vi måste se framtiden som vårt ansvar och det innebär att gå och rösta på det ena eller den andra,
men var delaktig, rösta oavsett för vem!