Artiklar

De riktiga pengar och den hierarkiska religionen tycks ha uppstått i samma mystiska tid mellan den tidiga neolitiska era och början av 3000-talet f.Kr. i Sumer och Egypten, vad kom först, hönan eller ägget? Var det ena ett svar till den andra eller är den ena en sida av den andra?...
Adam var omgiven av otaliga välsignelser och Eva hade skapats för att fullända deras lycka. Han kände sig inte längre ensam. De tog promenader, hade roligt tillsammans, delade sina idéer och lycka. De lyssnade på näktergalarnas sång, flodernas bön som flyttade oavbrutet, universums magiska musik som inte visste sorg och smärta betyder. De var rörda och dyrkade Gud....
Varje historia börjar på ett ställe, vid en bestämd tid och oftast är hjälten en människa. Det börjar vanligtvis med "Det var en gång...”,"Förr i tiden..." eller "För tusentals år sedan..." men det jag kommer att berätta är annorlunda, eftersom vår historia börjar före människans skapelse . I början av denna berättelse fanns varken tid eller plats....
Folk förstår inte riktigt att muslimer inte är främmande varelser, eller att de inte kommer från en annan planet. De är som alla andra, som katoliker, judar, evangelister... De är mänskliga varelser, vissa av dem är moderata troende, andra extremister, och andra som inte praktiserar religionen men kallar sig själva muslimer utan att förstå varför de gör det....
Barn och deras uppfostran är en av samhällets viktigaste frågor. Vår framtid utformas efter hur vi uppfostrar våra barn. Hela samhället bör därför medverka för en god samhällsutveckling, genom att försöka se till att barnens uppväxt, miljö och uppfostran är så god som möjligt....
Liksom i judendomen, och i motsats till kristendomen, har skilsmässan alltid funnits i islam. Skillnaden är att det inte behövdes vänta till en senare utveckling för att skilsmässan skulle kunna begäras av både mannen och kvinnan, som i fallet med judendomen eller något påvliga tillstånd för att avbryta ett band som kyrkan presenterar som oupplösliga. Snarare skulle vi kunna tala...
Utomjordningar började där man ska börja. De började sin utforskning genom att studera landet nummer ett i allt, i internationella telefonlinjer, i allsmäktig statsmakt, det avundade paradiset, modellen som hela världen härmar. De började där ute, med att försöka förstå dess ledare för att sedan kunna förstå alla andra....
Den 20 september 2011, meddelade den qatariska Tv-kanalen Al-Jazeera dess verkställande direktörs avgång, Wadah Khanfar, och hans ersättning med en medlem av den kungliga familjen i Qatar, shejk Hamad Ben Jassem Al-Thani. Sheikh Hamad har tränats av Qatargas. Han arbetade i ett år i Paris i den franska oljejätten Totals högkvarter och var ordförande i Al-Jazeeras styrelse....
Detta var den första versen som uppenbarades om detta ämne, den ingår i Sura Ash-Shu'ara’ (sura 26 - "Poeterna") som berättar historien om Moses, från hans början som profet till judarnas migration, när de flydde från Farao och hans folk, och när Farao och hans armé drunknade....