Artiklar

Utan vatten kan ingen människa och inget samhälle överleva. Tillräckliga vattenresurser är ett måste för varje samhälle och det är inte bara dricksvatten som ett hushåll behöver, även matlagning, tvätt och hygien kräver mängder av vatten. Dessutom behövs vatten både inom jordbruk, boskapsuppfödning samt industrier av olika slag....
Varje person ska kunna bära vad han eller hon gillar. Denna kamp mot alla synliga tecken på den muslimska tron blir fullständigt upprörande (...) Tillåt mig att skratta, en av tre franska kvinnor dör av våld i hemmet, kvinnors löner är lägre än deras manliga kolleger, men vi kan inte hitta något bättre än att peka på kvinnor som bär...
Tvärtemot det som förutspåddes för några decennier sedan, att de vetenskapliga och tekniska framstegen i ett allt mer materialistisk värld skulle orsaka en gradvis utrotning av alla religioner, de lever och frodas fortfarande, och de verkar ha en lysande framtid. En stor oberoende studie gjord av gruppen La Vie och Le Monde i Frankrike och som publicerades på spanska av...
Yaratullah Monturiol, Islam kunnig och vice ordförande i föreningen UNESCO för interreligiös dialog konstaterade i en intervju med Efe att könsstympning är äldre än Islam och den strider mot dess föreskrifter. Den muslimska sexuallitet förespråkar den sexuella njutningen för både män och kvinnor....
Som profet fick Salomo inte bara stor visdom och stor rikedom utan även en speciell gåva från Gud. Han kunde förstå djuren och fåglarnas språk:[Hör på,] alla! Vi har fått lära oss förstå fåglarnas språk och något av allt [gott i denna värld] har kommit oss till del - sannerligen ett tydligt tecken på [Guds] nåd!( 27:16)...
I den första delen av vår berättelse om profeten Salomon nämnde vi att det fanns tre aspekter av hans liv av vilka vi kan dra lärdom idag. Den första var hans karriär som kung, och vi visade att även om Salomon var både en av Guds profet och den sista kungen av ett enat Israel var han, liksom vi alla, bara...
Vid Kibbutz Kalias strand, beläget i norra Döda havet rostar bort en gammal kaj framför ögonen på turister som flyter i vattnet, eller badar i leran, en oskiljaktig ritual för dem som besöker världens näst saltaste sjö. Byggd för nio år sedan tynar kajen nu bort 10 meter ovanför havsytan, ett bevis på den otroliga hastighet med vilket vattnet minskar...
Det är oerhört frustrerande för de muslimska samfunden i Europa när de så kallade ”lärda” från den muslimska världen uttalar sitt stöd till de europeiska regeringar som lagstiftar mot muslimer och deras praktiserande. De röster som gjorde stora ansträngningar för att förklara för de europeiska medierna hur burqa och niqab är inte obligatoriska för muslimska kvinnor missade poängen....
Muslimerna tror att alla Guds profeter har fått av Gud en gåva, nämligen att leverera ett budskap till sitt folk, men de var ändå män. Budskapet de levererade var felfritt, men deras liv ofta visade många av de misstag som vanliga människor gör....