Först kom de för muslimerna

Chris Hedges – Rebelion

Tarek Mehanna, en amerikansk medborgare, dömdes i Worcester, Massachusetts, till 17 och ett halvt år i fängelse. Det var en av de mest smutsiga-skenrättegångar mot muslimska aktivister sedan den 11 september, ett resultat av regeringens kriminalisering av vad folk säger eller tänker. Dessa domar, i vilka processens hemlighet gör det möjligt för federala advokater att genomföra bedömningar baserade på ”bevis” som den tilltalade inte kan pröva är förebud om ett totalitärt företags stat där alla form av oliktänkande kan förklaras olagligt. Vad regeringen gjorde med Mehanna, liksom hundratals andra oskyldiga muslimer i det senaste decenniet, är vad man ska göra med resten av oss.

Mehanna, professor vid Alhuda Academy, Worcester, i en rättegång som varade åtta veckor, dömdes för konspiration för att döda amerikanska soldater i Irak och ge materiellt stöd till al-Qaida, samt för att lämna falska uppgifter till polismän som undersöker terrorismen. Hans verkliga ”brott”, tycks vara att ha sett och översatt Jihad videor mot USA:s utrikespolitik i Mellanöstern och för att ha vägrat att bli en regerings informatör.

Stephen F. Downs, en advokat i Albany, New York, grundare av Projekt Salam och författare till broschyren som publicerats på internet Victims of America’s Dirty War (Offer för USA: s smutsiga krig) har försvarat muslimska aktivister sedan 2006. Han har gjort en noggrann dokumentation av de falska anklagelser som används för att fängsla muslimska aktivister som terrorister. På grund av ändringar som gjordes i lagstiftningen för att förstärka straffen för terroristhandlingar kan alla domslut fyrdubblats, till och med mindre brott kan leda till flera års fängelse.

”Människor som inte har begått något brott häktas, isoleras utan tillräcklig rättshjälp, döms på falska eller manipulerade anklagelser, och försvinner i fängelser skapade för att isolera dem” berättade Downs för mig när vi träffades vid Brown University, Providence, Rhode Island.

Downs beskriver processen för dömande av människor innan de har begått ett brott som ”förebyggande rättegång.” Begreppet förebyggande rättegången är ett hån mot den nationella lagen lika fräck som förebyggande krig är ett hån mot internationell rätt.

Downs fick kännedom om rättsväsendets korruption 2006 då Yassin Aref, en kurdisk flykting från Irak som var imam i en moské i Albany, fångades i en regerings operation. Downs som tre år tidigare hade avgått som åklagare i Kommissionen för staten New York Rättsliga Förfarande, blev en av de som ingick in Arefs försvars team. Han träffade Aref två eller tre gånger i veckan på Rensselaer County fängelse under en period av sex månader.

”Jag var inte beredd på det faktum att regeringen skapade ett fall som var en lögn staplade på en annan lögn”, säger Downs. ”Och när du pekar på det, bryr de inte sig. Inte heller förnekar de det. De vet att det var en lögn. De faktiska omständigheterna i de flesta av dessa fall inte är i relation till anklagelserna. Men fakta är irrelevant. Regeringen har beslutat att dessa människor kommer att vara ett mål för attacker. Och de vill förstöra dem av ideologiska skäl.”

”Tidigare, när regeringen ville göra något olagligt, bara gick vidare och bröt mot lagen. De gjorde razzior mot japaner under andra världskriget och fängslade de i koncentrationsläger. De visste att de överträdde lagarna när de beslutade att förfölja aktivister med COINTELPRO under sextiotalet, men de förklarade det med att säga att syftet motiverade det. Det här är annorlunda. Regeringen förstör den rättsliga ramen för vårt land. Det är så förvrängt att det är oigenkännlig för att låtsas att det de gör är lagligt. Jag kan inte minnas något liknande situation i det förflutna. Domstolarnas yttrande är nu bara ursäkter om varför de inte kan skipa rättvisa.”

”Statliga jurister bör veta att dessa förebyggande fall är falska” säger han. ”De vet att de dömer människor innan ett brott har begåtts om något de tror att de tilltalade skulle kunna göra i framtiden. De försvarar det med argumentet att de skyddar nationen från människor som kan skada den. Jag är säker på att de har lurats att tro detta. Men jag tror att de vet att de snedvrider de rättsliga begrepp, att de sträcker de utanför regelverkets acceptabla gränser. De skapar en intern kultur inom Justitiedepartementet som kännetecknas av en brist på respekt för lagen och den grundläggande princip som säger att det är bättre att en skyldig går fri än att en oskyldig döms. De bör veta att de inte skipar rättvisa, och endast verkar för ideologiska syften.”

Downs sade att om regeringen verkligen var oroad över att följa lagen, skulle de inleda rättsprocesser mot politiker och andra framstående personer som stöder offentligt gruppen Mojahedin-e Khalq (MEK eller Folkets mujahedin), en väpnad grupp i State Departments lista över terrorister och som är ansvarig för terroristattacker i Iran. Bland dessa politiker och personligheter finns tidigare New York borgmästare Rudy Giuliani, f.d. Pennsylvania guvernör Ed Rendell, f.d. FN-ambassadör John Bolton, tidigare guvernör Howard Dean, tidigare Homeland Security Secretary Tom Ridge, tidigare advokat General Michael Mukasey, den tidigare nationella säkerhetsrådgivare Frances Fragos Townsend, tidigare CIA-direktören Louis Freeh, tidigare gemensamma stabschef (Joint Chiefs of Staff) general Hugh Shelton och general James Jones, som var president Obamas första rådgivare i nationella säkerhetsfrågor. Några av dem uttryckte sitt stöd i välbetalda tal.

”Det stöd de ger till MEK är mycket allvarligare än något av de fallen av förebyggande rättegång” säger Downs. ”De är direkt involverade i att ge materiellt stöd till terrorism. Men givetvis kommer de inte att åtalas … Det är allt ett spel. Detta har ingenting att göra med rättvisa. Det är en politisk hållning. Detta kommer att leda till en nedmontering av lag och rättegångsmekanismer som kommer att förstöra det rättsliga systemet.”

”Nu är rättvisan, företags rättvisa” fortsatte han. ”Den som stör de stora företag, som stör deras vinster, deras rättigheter, kommer att märkas som ”terrorist”. Den person kommer att bli någon som måste undanröjas. Domare, politiker och advokater, alla bär vatten till samma väderkvarn. Och det är varför deras beslut är i allt högre grad, företags beslut.”

Downs har en svag förhoppning om att tvinga justitiedepartementet att lämna över friande bevis på en tilltalads oskuld som enligt lag, regeringens advokater måste avslöja för den tilltalade, men som åklagarna ofta inte gör. Han sade att han är säker på att friande bevisning innehas av regeringen som kunde befria många av de anklagade i förebyggande prövningar. Statliga advokater, saboterar inte sina egna ärenden genom att överlämna bevis som skulle kunna rentvå dem som de själva vill döma. Downs vet att hans kamp är verklighetsfrämmande, men arbetar för att de hemliga friande bevisen vid förebyggande rättegångar ska lämnas till försvarsadvokater.

”Det är mitt enda hopp för att ta bort dessa människor från fängelset. Jag ser inget annat sätt att göra det”, säger han.

Korruptionen av rättssystemet är så djup att det förmodligen är oåterkallelig på kort sikt, säger Downs. Oliktänkande som fredsaktivister, miljöaktivister som andra intellektuella har redan börjat behandlas som terrorister. Downs anser att inom en kort tid även fackföreningsmedlemmar och aktivister i rörelsen Occupy kommer att behandlas som terrorister, särskilt om det sprider missnöje. Och ändå, trots sin pessimism, har han inga planer på att ge upp.

”Jag tröstas av organisationer som Vita Ros i Tyskland”, med hänvisning till den anti-nazistiska gruppen som trotsade Hitler, och som nästan alla sina medlemmar blev arresterade och avrättade. ”De var dömda från början. Hur lång tid kan man trotsa Hitler innan man fängslas och blir dödad? Det verkar som om ansträngningen är värdelös, men efter kriget, då folk började bygga den tyska nationen, kunde de se White Rose som ett exempel på vad den tyska kulturen verkligen var. Det fanns tyskar som värderade fred, frihet och tolerans. Mitt jobb är både för historien som för dem som är kvar i fängelse.”

Mehanna sade i torsdags inför domstol som dömde honom: ”När jag var sex började jag en omfattande samling av karikatyrer. Batman införde ett begrepp i mitt sinne, ett paradigm för hur världen fungerar. Att det finns förtryckare, förtryckta och de som tar ett steg fram för att försvara de förtryckta. Detta hade en inverkan på min barndom. Jag var attraherad av alla böcker som återspeglade detta paradigm, Onkel Toms stuga, Malcolm X självbiografi och även kände jag en etisk dimension i Hunter Dold (Räddaren i nöden).”

Han fortsatte: ”I gymnasiet tog jag en riktig historielektion, och lärde mig hur verklig detta paradigm var i världen. Jag lärde mig om indianer och vad som drabbade dem i händerna på europeiska bosättarna. Jag lärde mig hur ättlingarna till dessa europeiska nybyggare blev i sin tur förtryckta av kung Georg III. Jag läste om Paul Revere, Tom Paine och hur amerikanerna inledde ett väpnat uppror mot de brittiska styrkorna, upproret vi firar idag som frihetskriget. Som barn med gick jag med i några utflykter några kvarter från där vi sitter nu.

Jag lärde mig om Harriet Tubman, Nat Turner, John Brown och kampen mot slaveriet i detta land. Jag lärde mig om Emma Goldman, Eugene Debs och fackföreningarnas kamp, arbetarklassen och fattiga. Jag lärde mig om Anne Frank, nazisterna och hur förföljda minoriteter och oliktänkande arresterades. Jag lärde mig om Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King och kampen för medborgerliga rättigheter. Jag lärde mig om Ho Chi Minh och den vietnamesiska kampen för decennier för att bli av med en ockuperande efter den andra. Jag lärde mig om Mandela och kampen mot apartheid i Sydafrika. Allt jag lärt mig under dessa år bekräftat vad som jag hade börjat förstå när jag var sex år: att genom historien det fanns en ständig kamp mellan de förtryckta och deras förtryckare. I alla de nämnda kamper, utan undantag, stod jag på sidan av de förtryckta, och värderade dem som hade klivit fram för att försvara dem, oavsett nationalitet eller religion. Jag gjorde mig aldrig av med mina anteckningar. När vi talar här, är de fortfarande prydligt staplade i en garderob i mitt sovrum.”

Vid slutet av sitt uttalande till domstolen sade han: ”För er, är jag en terrorist, och ni finner det helt rimligt att jag står här med en orange overall. Men en dag kommer USA att förändras och människor kommer att känna igen denna dag i sin sanna dimension. De kommer att se hur hundratusentals muslimer dödades och lemlästades av den amerikanska militären i främmande länder, och ändå, är det jag som går till fängelse för ”konspiration till mord och för att lemlästa” i dessa länder, eftersom jag stödjer Mujaheddins kamp som försvarar sitt folk från att bli urskillningslös dödad. När de ser tillbaka kommer de att se en regering som spenderade miljontals dollar för att fängsla mig som ”terrorist”, men om vi kunde ge livet tillbaka till Abeer al-Janabi, som blev våldtagen och om och om igen av en grupp amerikanska soldater, och vi frågade henne vilka terroristerna var, säkerligen, skulle hon inte påpeka mig.”