Artiklar

Denna stora pelare innebär ett sätt att styra en muslims utbildning, det sätt på vilket man ska utföra pilgrimsfärden, leder till att man successivt förvärvar en intern ordning, en högre utbildnings nivå som uppmuntrar denne att fylla sina plikter gentemot Allah med större ansvar, såsom det har etablerats i Koranen och sunna, och bevara en god relation mellan honom och...
Hajj är en påminnelse om den stora församlingen på Domedagen när folk kommer att stå lika inför Gud i väntan på sitt slutliga öde, och som profeten Muhammed sade, "Gud inte dömer enligt dina kroppar och utseende, men han granskar ditt hjärta och ser in i dina gärningar."...
Fördraget innehåller en fullständig och tydlig beskrivning av salat och inkluderar detaljerade observationer av de misstag som imam Ahmad observerade under tiden för sin vistelse i villan. Det var och är fortfarande ett ovärderligt arbete för alla muslimer, i och med den klargör många av de fel som görs under salat, av vilka några är så allvarligt att de kan...
Det är Ashura och skymningen har börjat. En dag av fasta, på väg att brytas. Isak som är fyra och ett halvt år, står på toppen av en trappa som han ville ta med upp på taket av huset för att inte missa något. Tillsammans begrundar vi de sista glimtarna av sol, som färgar med maghrib den klara himlen....
Det man känner om de första åren av Jesu liv, frid vare med honom, är mycket liten. Jungfru Maria födde honom i Palestina och alla muslimer med respekt och innerlig tro anser honom vara en av Guds största profeter. I Koranen finns det flera verser som nämner honom som sådant. Hans läror bygger på tron på Allah, den Ende, utan...
Vi, läkarna har nu kommit att acceptera ett faktum känt för våra patienter i århundraden, att läkande kommer från Allah, och att vi är bara ett instrument för den Helande. Vi ger samma medicin till två olika patienter med samma typ av medicinskt problem eller utför liknande operationer på två patienter med samma risk och den ene överlever och den...
Kvällens dröm börjar med en grupp människor som väntar vid ingången till ett rum som inte var byggd för att kunna användas som en moské, men det gör jobbet. Jag är med några vänner, och jag skyndar mig att hälsa andra. As salamu aleikum här och där....
"Den som har följande fyra egenskaper är en hycklare och den som har en av dem har en egenskap av hyckleri tills han ger upp den: När han talar, ljuger han, när han gör en överenskommelse, bryter han det, när han lovar uppfyller han inte sitt löfte och när han blir arg glömmer han inte det." (Bukhari 34 och 2459,...
Vi måste ha en plats och en tid för att utföra bönen i vårt hus. Vi bör göra våra böner i församling hemma, om möjligt, eller ta våra barn till moskén, och leda dem hand i hand längs vägen. Det senare alternativet är mer praktiskt, särskilt om mamman inte kan utföra böner på vissa dagar*, eftersom barnen kanske tror att:...