För en grön Ramadan. En uppmaning till alla muslimer

Zohra Abib-Boulif – Saphirnews

Aktuella globala trender sätter en ohållbar press på naturresurser som mark och vatten och stör klimatet. Den resulterande ekologiska krisen
har gjort miljöskydd till en plikt för varje muslim.

I denna välsignade månad Ramadan mobiliserar troende runt om i världen för att komma närmare Gud, utöva ömsesidig hjälp och allmosor och
hedra sitt engagemang för skapelsen. ”Ramadan är en månad full av välsignelser” säger Hening Parlan, arrangör för GreenFaith i Indonesien.
”Det här är en möjlighet att förvandla, att ta ansvar och att agera för att skydda jorden.”

”Så respekt, skörda kärlek”

Initiativet ”Grön Ramadan” är en internationell kollektiv åtgärd som genomförs i många länder som Frankrike, Indonesien, USA, Storbritannien,
Mexiko, Tyskland och många andra. Dess gemensamma mål är att göra vårt muslimska samhälle uppmärksammat på miljöfrågor och att uppmuntra dem
att agera mer miljövänlig under månaden Ramadan och därefter.

Hajja Feride Funda G.-Gencaslan, ordförande för European Centre for Sufism and Interfaith Encounters och
vicepresident för GreenFaith i Tyskland, förklarar: ”’Så respekt, skörda kärlek’ är mottot för vår sufi gemenskap. Att respektera andras
rättigheter, vilket inkluderar allt liv och existens i världen, innebär, särskilt idag, att arbeta för klimaträttvisa.”

Gud har verkligen etablerat människan som sin representant (khalifa) på denna jord. I sin egenskap av representant uppfattas människan som
jordens väktare. Det är inte menat att orsaka korruption i någon form. Varje muslim måste tacka Allah för hans skapelse av djur och natur,
och han måste visa dem respekt och undvika alla former av övergrepp och skada mot dessa varelser:

Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Åkalla Honom med bävan och hopp! Guds
nåd är nära dem som gör det goda och det rätta. (7:56)

Enkla miljövänliga gester på Ramadan bordet

För att respektera detta bud erbjuder initiativet ”Gröna Ramadan” enkla miljövänliga gester att implementera för att skydda planeten och
framtida generationer:

– Minska matsvinnet: Under månaden Ramadan är det vanligt att laga stora måltider och konsumera för stora mängder mat. För att minska
matsvinnet, planera dina måltider i förväg och laga bara det du behöver. Om det finns rester kan de sparas till senare eller delas med
behövande.

– Använd återanvändbara behållare: vattenflaskor av plast, engångsbehållare och plastpåsar är mycket förorenande. Använd istället
återanvändbara behållare som vattenflaskor, tygpåsar och glasbehållare för att transportera måltider.

– En inbjudan till dig som gillar att dela iftar under Ramadan är att ersätta engångsplastförpackningar mot miljövänliga förpackningar som är
lätta att återvinna.

– Främja hållbara transportsätt: kollektivtrafik, cykling eller gång är mer hållbara alternativ till enbart bilen. För dem som måste resa med
bil, prova samåkning för att minska koldioxidavtrycket.

– Undvik att använda engångsprodukter: Engångstallrikar, bestick och koppar hopar sig i berg av avfall. När det är möjligt, använd
återanvändbara produkter som glas, rostfritt stål eller bambu tallrikar och bestick.

– Minska energiförbrukningen: att släcka lampor när de inte används, använda LED-lampor och främja naturligt ljus bidrar till att minska
energiförbrukningen. Det är också viktigt att stänga av elektriska apparater när de inte används.

– Spara vatten: vatten är en värdefull resurs. Under tvätt (wudu) är det viktigt att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt genom att
använda små mängder vatten och stänga kranarna så snart som möjligt.

Genom dessa metoder gör muslimer över hela världen sin Ramadan mer hållbar. De hedrar sin religion enligt islamiska lagar. I denna välsignade
månad påminner konkret handling oss om att respekt för skapelsen är en plikt för var och en. Och det är ett bevis på att vi alla kan bidra.

”En muslim är en person som engagerar sig i klimatet! För profeten Muhammed, frid vare med honom, var en förebild för skapelsens rättvisa och
respektfulla existens” sa Sheikh Esref Efendi.

GreenFaiths seniorambassadör, Nana Firman, uppmuntrar oss: ”Må denna månad Ramadan bli en vändpunkt i våra liv, där övergången till en ren
energiekonomi uppstår och där politik för klimaträttvisa implementeras på plats.”

Vi uttrycker vår tacksamhet till vår Skapare genom att ta hand om hans skapelse och agera för en bättre värld. Låt oss anta hållbara metoder
för en grön Ramadan och för ett liv som tar hand om jorden och andra under hela året.

Ramadan Mubarak!

Anteckningar:

Zohra Abib-Boulif, en muslim som är engagerad i GreenFaith, är en före detta ingenjör inom förnybar energi. Hon är sjukhuspräst med en examen från
Emouna utbildning vid Sciences Po Paris.